Hattresan – dag 13, Falköping

Idag gick Hattresan till klassisk centermark i Falköping. Här bildades den första kretsföreningen 1913 och här hölls den allra första partistämman 1916 på logen Falbygden. Och det var i Skaraborg som själva uppropet ”Bröder låtom oss enas” startade, som kom att leda till bildandet av det som idag är Centerpartiet.

Kvällens möte blev ett möte med mycket diskussioner om skola och utbildning, om förnybar energi, bredbandsutbyggnad och behovet av en stark politik för att ta till vara hela landets möjligheter att växa och utvecklas.

En av de som kom på mötet var Åke, en riktig trotjänare och långvägare i Centerpartiet. Han frågade mig vad jag ville göra för att se till så att Centerpartiet på nytt kan få många medlemmar och finnas i människors vardag.

Jag vill att Centerpartiet ska bli en modern folkrörelse, med högt i tak och spännande idédebatt. Ska vi lyckas med det måste hela centerorganisationen kunna leva och växa. Det vore faktiskt ingen poäng om Centerpartiet gick till botten som världens rikaste parti. Vi måste, utan att förbruka kommande generationers möjligheter att dra nytta av det kapital vi byggt upp, se till att använda de resurser vi har för att stärka ledarskapet i kretsar och distrikt, ge människor vettiga arbetsförutsättningar i en tid av krympande mandatstöd och se till så att Centerpartiet kan finnas och vara närvarande i människors vardag. Det är bara så som vi kan lägga grunden för en vändning där Centerpartiet återigen blir ett växande och tongivande parti, också lokalt och regionalt.

En annan som kom på medlemsmötet ikväll var Lars-Göran Pettersson, till alldeles nyss ordförande i LRF, och han berättade varför han idag gått ut och sagt att han förordar mig som ny partiledare. När han får beskriva varför säger han såhär:

– Jag vill se it- och regionminister Anna-Karin Hatt som nästa centerledare. Hennes socialliberala engagemang tilltalar mig mycket. Jag tror att hon är bäst lämpad att se och ta tillvara landsbygdens och de gröna näringarnas stora potential.

– Jag tror att Anna-Karin Hatt kan profilera Centerpartiet och ge Centerpartiet en ny identitet. Anna-Karin Hatt har en värdefull bredd. Hon kan förena förnyelse med en tydlig förankring i Centerpartiets rötter. Hennes regeringsvana är också oerhört betydelsefull för att kunna gå från ord till verklig handling. Hatt är ju en av arkitekterna bakom alliansregeringen, säger Lars-Göran Pettersson.

– Sverige står inför ett antal viktiga vägval. Ett avgörande är hur väl vi lyckas ta tillvara all den hållbara tillväxtpotential som landsbygden och de gröna näringarna rymmer. Världens matproduktion behöver fördubblas, ändlig energi ska ersättas av förnybar och människors längtan efter djur och natur ger många nya affärsmöjligheter. Anna-Karin Hatt ser möjligheterna och jag tror på hennes socialliberala övertygelse. Här fungerar inte en nyliberal politik, säger Lars-Göran Pettersson.

Jag kan inte säga annat än tack för de fina omdömena!

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *