C presenterar 5 förslag för att minska beroendet av rysk gas och olja

Slutspurten inleds på Stockholms Central.

Slutspurten inleds på Stockholms Central.

Det finns många skäl att välja förnybart. Ett är att förnybart är det enda långsiktigt hållbara alternativet, och att en ökande andel förnybart är ett av de viktigaste instrumenten för att möta klimatförändringarna. Men en ökad andel förnybart är också ett av de snabbaste och billigaste sätten att stärka både vår och EU:s försörjningstrygghet, och bryta beroendet av importerad olja och gas, från till exempel Ryssland.

Och det kan göras redan idag. För den förnybara energin är till sin natur småskalig, och går relativt sett snabbt att bygga ut. Och precis det var också budskapet när jag och Annie Lööf, tillsammans med Centerpartiets toppkandidater till EU-parlamentsvalet – Kent Johansson och Fredrick Federley – i morse mötte väljare på Centralstationen i Stockholm och kickade igång Centerpartiets EU-valspurtkampanj.

När vi gjorde det passade vi också på att presentera en rapport med fem förslag på hur vi tillsammans i EU kan bryta EU:s oljeberoende. Centerpartiet föreslår att vi i EU ska:

 

  1. Höja utbyggnadstakten för förnybar energi i EU. Mer förnybart är det snabbaste och billigaste sättet att minska beroendet av rysk gas och olja.
  2. Fortsätt bygga samman Europas energimarknader så att vi kan samarbeta mer för att lösavåra energibehov. Med bra elförbindelser med Baltikum och kontinenten, och mycket förnybar och koldioxidfri el i Sverige, kan Sverige och Norden framöver spela en allt större roll som ett grönt batteri för Europa.
  3. Höj priset på koldioxid, så att det blir dyrare att satsa på fossil energi och lönar sig bättre att investera i energieffektivisering och förnybart.
  4. Slå fast en handlingsplan i EU för att fasa ut de fossila bränslena ur Europas transporter, precis som vi nu håller på att göra i Sverige.
  5. Slå fast ambitiösa gemensamma EU-mål för att till 2030 fortsätta minska klimatutsläppen och öka andelen förnybart i hela EU. De som skulle tjjäna mest på sådana ambitiösa klimat- och energimål är de länder som sitter allra mest fast i ett beroende av rysk gas och olja.

Rapporten i sin helhet hittar du här.

Frågor om nya klimat- och energimål i EU blev det också på lunchen idag då jag frågades ut i Expressens valstuga:

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *