En energigivande Energiutblick!

Samtal Med Energimyndighetens Erik Brandsma på Energiutblick. Foto: Sandra Wiaderny

Samtal med Energimyndighetens Erik Brandsma på Energiutblick. Foto: Sandra Wiaderny

Hur kommer världen se ut efter 2020? Det är en spännande och viktig fråga, inte minst i energisammanhang. Och det är också temat för Energimyndighetens stora konferens, Energiutblick, där jag deltog igår.

I mitt inledningstal talade jag om att vi behöver gå från ord till handling, att vi måste sätta nya ambitiösa mål för hur mycket vi ska minska kliamtutsläppen och hur mycket vi ska bygga ut den förnybara energin efter 2020, precis det som vi från svensk sida just nu driver i EU. Och samtidigt pekade jag på att det inte bara är en nödvändighet, utan också rymmer många möjligheter. För teknikutvecklingen går fort framåt, och de senaste åren har den förnybara energin blivit allt billigare och allt mer konkurrenskraftig gentemot både olja och kol.

Under dagen landade en rad internationella experter, och flera paneldiskussioner, i just de poängerna. Dit hörde till exempel Jan Rotmans och Jeremy Oppenheimer som talade om de globala skiften som nu sker, i takt med att ny teknik och nya hållbara lösningar blir allt viktigare och allt mer ekonomiskt konkurrenskraftiga.

Ska vi kunna möta klimatutmaningarna så krävs det framsynthet, och det krävs mod. Det krävs mod från politiker som vågar sätta upp nya tuffa mål och ambitioner, och det krävs mod från företag som måste våga gå först och välja att satsa på hållbara lösningar.

Och just det var, som av en händelse, också kärnan i mitt budskap till konferensdeltagarna när vi avslutade hela diskussionen. Var modiga! Se möjligheterna! Välj att satsa på det som hör framtiden till! Den fossila energin kommer inte att bli billigare, men den förnybara är här för att stanna.

 

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *