14 miljarder på 10 år till viktig energiforskning

Världen befinner sig mitt i en global klimatutmaning. Det vet vi och det har vi vetat länge. Ändå görs inte tillräckligt.

På samma sätt vet vi, och har vetat länge, att merparten av den energi som används i världen inte är långsiktigt hållbar. Mot bättre vetande fortsätter världens användning av olja, kol och naturgas att öka.

Vår generations moraliska uppgift är att ställa om till ett hållbart samhälle, för en hållbar framtid. Det förutsätter att vi ställer om till förnybar energi och att vi utvecklar nya tekniker som gör att vi kan producera och använda energin mer effektivt än idag.

Därför har Centerpartiet i Alliansregeringen nu drivit fram en stor satsning på energiforskning. Varje år från 2013 till 2015 kommer regeringen satsa cirka 1,3 miljarder kronor på energiforskning, och från och med 2016 ökar energiforskningsanslaget permanent till 1,4 miljarder per år. Denna budgetnyhet rapporterade Ekot om nu på morgonen.

Sammantaget betyder förslaget i budgeten att Centerpartiet tillsammans med övriga partier i Alliansen kommer satsa närmare 14 miljarder kronor på energiforskning de kommande 10 åren. Jämfört med vad socialdemokraterna satsade på energiforskning under sina senaste 10 år i regeringsställning så är alliansregeringens satsning mer än dubbelt så stor. Det är viktigt och krävs för att vi ska kunna möta klimatutmaningen.

Historiskt har energiforskningen gjort Sverige världsledande på till exempel värmepumpar, smarta elnät och biodrivmedel. Nu ska vi utveckla framtidens teknik, bland annat framtidens solceller, framtidens vågkraft och el- och hybridbilar som kan göra oss oberoende av fossila bränslen. För att klara klimatutmaningen behöver vi, som idag, satsa mer på att utveckla framtidens hållbara energiteknik.

Energiforskningen har i många år genomförts i nära samarbete med näringslivet. Detta nära och goda samarbete ska fortsätta så att energiforskningen tydligt kan bidra till nya innovationer, nya jobb och nya produkter. De senaste åren har varje miljard regeringen satsat på energiforskning matchats med minst lika stora satsningar från näringslivet. Min och regeringens förhoppning är att svenskt näringsliv ska svara upp i minst lika hög grad framöver. Med ny kunskap och hållbar energiteknik kan vi tillsammans på allvar ta oss an den globala klimatutmaningen.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *