25 slutsatser från Hattresan

I tre veckor har jag rest runt i sommar-Sverige och center-Sverige på min Hattresa för att möta intresserade medlemmar och diskutera mina tankar om hur en varm, grön socialliberalism kan göra Centerpartiet till ett brett allmänborgerligt och tongivande parti igen. En tre veckors lång resa tillsammans med min familj i en husbil, som nu nått den första nationella kandidatutfrågningen i Göteborg.

Jag kandiderar till partiordförande för Centerpartiet. Därför vill jag träffa så många medlemmar som möjligt för att lyssna och ge svar på frågor. Just så som det anstår en modern folkrörelse.

Mina möten har överträffat alla förväntningar. Uppslutningen i bygdegårdar, på caféer och i samlingslokaler har varit väldigt stor. Mitt medhavda anteckningsblock har fyllts till brädden och jag känner mig full av kraft och tillit till Centerrörelsen som en varm, ansvarsfull och idémässigt drivande kraft i svensk politik.

Jag har upplevt ett stort sug runt om i landet efter att få prata politik, framtid och vägval, med utgångspunkt såväl i globala frågeställningar som lokala utmaningar i hembygden. Jag har känt ett starkt stöd för min vision om behovet av ett varmt, grönt och socialliberalt parti.En varm och grön socialliberalism, som når ut med sin vision om skolan, arbetsmarknaden, välfärden, den ekonomiska politiken, tillvaratagan- det av våra unika naturtillgångar och om global rättvisa kan långsiktigt bli en stark och angelägen kraft i svensk politik. Jag är övertygad om att den som leder den kraften kommer ha alla förutsättningar att bli en kommande svensk statsminister, en position Centerpartiet har haft och ska få väljarnas stöd att ödmjukt erhålla igen.

I den här skriften har jag samlat mina intryck från Hattresan, och 25 slutsatser från densamma. Tack till alla er som kommit och bidragit och tack till dig som på det här sättet tar del av mina tankar om framtidens Sverige och framtidens Centerparti.

Skriften kan även laddas ner härifrån i PDF-format.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *