Allt fler använder internet

Igår presenterade Stiftelsen för internetinfrastruktur (IIS) sin årliga rapport, Svenskarna och Internet, och den är som alltid väldigt intressant läsning. I den finns flera glädjande delar, som till exempel att andelen svenskar som inte använder internet stadigt minskar. En annan är att det nu verkar vara barn i åldern 12-15 år som är de som är mest multiuppkopplade. 85% av alla mellan 12 och 15 har idag tillgång till internet ”på fickan”, via en smart mobil eller en surfplatta, vilket kan jämföras med 55% när det gäller svenskarna i allmänhet. Och bland våra absolut yngsta ökar nu internetanvändningen snabbt och vart femte barn under 6 år använder nu internet varje dag.

På samma tema skriver Svenska Dagbladet om hur sexåringarna på Tegelhagens skola i Sollentuna numera lär sig räkna, läsa och skriva med hjälp av surfplattor. Allt fler barn växer nu upp som ”digitala infödningar”, vilket är väldigt bra. Men samtidigt vet vi att det finns barn som inte har tillgång till dator hemma. Kristina Lund, den lärare som intervjuas av tidningen, har helt klart en poäng när hon lyfter fram att surfplattor och datorer som används på skolorna överbryggar de digitala klyftorna mellan de barn som har, och de som inte har, tillgång till moderna it-verktyg hemma. Jag har sagt det förut och jag säger det gärna igen: varenda skolhuvudman och varenda rektor har ett tydligt ansvar för att se till att den nya skollagen följs och att alla lärare och alla elever får tillgång till de moderna lärverktyg som de – vilket tydligt framgår av de nya nationella styrdokument för skolan som vi i Alliansregeringen och Riksdagen antagit -har rätt till.

Samtidigt som årets rapport visar att allt fler unga använder internet allt mer och allt tidigare i livet så visar den också att allt fler äldre använder datorer och internet. Vart femte över 70 år använder nu internet varje dag, vilket nära nog är en fördubbling på bara några år. Samtidigt som de är glädjande att antalet äldre som använde nätet nu ökar så snabbt, så sker det från en nivå som fortfarande är ganska låg. Enligt rapporten är det synsvårigheter som är den allra vanligaste orsaken bland människor över 65 år som inte använder it och internet. Att se till så att den användbarheten hos moderna tekniken ökar är väldigt viktigt och en fråga som jag och regeringen gett vårt nyinrättade Användningsforum i uppdrag att arbeta med.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *