Ännu en C-märkt Allianssatsning – på bredband

Även den här dagen är en bra grön centerdag. För idag har jag, å Centerpartiets och hela Alliansregeringens vägnar, berättat att vi nu gör ännu en viktig satsning för att få bra och snabbt bredband i hela landet. Från och med nästa år, och hela vägen fram till 2020, kommer vi om vi blir omvalda och får förtroendet att leda landet i fyra år till satsa 18 miljoner kronor per år på att inrätta bredbandskoordinatorer som ska vara med och påskynda bredbandsutbyggnaden, i alla län.

Ska hela landet kunna växa så måste hela landet också ha bra bredband, och bredband i världsklass. Därför har vi i Centerpartiet och Alliansen hittills satsat hela 2,2 miljarder kronor, mellan 2007 och 2013, på att bygga ut snabbt bredband på landsbygden. Och bland annat tack vare det kan 57 procent av alla svenska hushåll och företag idag få ett bredband om minst 100 Mbit/s.

Men ännu mer behöver göras. Det ambitiösa mål som vi i Alliansregeringen slagit fast, och som vi jobbar efter, är att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s senast 2020. Och för att nå det målet, och påskynda bredbandsutbyggnaden går Centerpartiet tillsammans med hela Alliansen till val på att satsa ytterligare 3,25 miljarder kronor på att bygga bredband på landsbygden mellan i år och 2020.

Till det löftet lägger vi idag ett nytt löfte om att inrätta bredbandskoordinatorer i alla län. Tanken med förslaget är att underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och som skulle ha god nytta av att få en utpekad kontaktperson att vända sig till, som kan ge tips och råd och stöd för hur man som ideell bredbandsförening ska agera. Samtidigt kan vi med Bredbandskoordinatorerna förbättra styrningen, ge mer och bättre vägledning och följa upp bättre regionalt och se till så att vi får så mycket bredband som möjligt för de 3,25 miljarder som Centerpartiet och Alliansen vill satsa på det.

Och den satsningen kan spel stor roll. För kan vi underlätta för alla de eldsjälar som lägger timmar av frivilligt arbete på att dra fiber hem till sig, så innebär det också att ännu fler kan få tillgång till snabbt och framtidssäkert bredband!

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *