Det ska bli billigare att vara först på den förnybara bollen

Idag kommer det bra nyheter från Alliansregeringen. Jag tänker då inte bara på den rykande färska tunnelbane- och bostadssatsningen som Alliansens partiledare presenterade på DN debatt idag. Det är visserligen en riktigt bra – och grön! – nyhet, men det är inte den enda bra nyheten idag. För idag har vi i regeringen också lagt fram ett förslag som kommer ge ännu bättre förutsättningar och extra fart åt utbyggnaden av den förnybara elproduktionen.

Om man tillhör dem som bygger stora förnybara elproduktionsanläggningar så kan det idag nämligen vara rätt dyrt att vara först på bollen. Den  som vill bygga en vindkraftspark, eller någon annan form av storskalig förnybar elproduktion, måste nämligen i dagsläget stå för hela kostnaden för den förstärkning av elnätet som krävs för att anläggningen ska kunna ansluta till och mata ut sin el på elnätet. De elproducenter som i ett senare skede etablerar sig och ansluter sin elproduktion till elnätet, på samma ställe, behöver däremot inte betala för den förstärkning av elnätet som redan gjorts.

Det leder ofta till att ingen aktör vill ansluta sig först, vilket skapar en så kallad tröskeleffekt, som hämmar utbyggnaden av den förnybara elproduktionen. Resultatet blir att exempelvis vindkraft inte alltid byggs där vindförhållandena är som allra bäst, utan där det redan finns tillräcklig kapacitet i elnätet.

Den tröskeleffekten vill vi i regeringen nu bygga bort. Genom att låta Svenska Kraftnät stå för den inledande kostnaden, och låta företagen betala för sin andel i den takt som de ansluter sig till elnätet, minskar vi kostnaden för att bygga vindkraft i bra vindlägen. Det innebär att vi kan få en mer effektiv utbyggnad av ny förnybar elproduktion och att det blir en rättvis fördelning av kostnader där elnätet behöver förstärkas. På sikt kommer der leda till att vi får mer förnybar el och lägre kostnader för elkonsumenterna.

Ambitionen är att denna lösning, där SvK blir huvudpart, lite längre fram ska kunna ersättas med en marknadslösning där staten inte behöver ta någon ekonomisk risk. Just därför får Elmarknadsinspektionen i uppdrag att utreda hur en sådan långsiktig marknadslösning kan se ut, med ambitionen att en sådan ska finnas på plats från 2016. Men fram tills en sådan finns på plats föreslår vi alltså idag att Svenska Kraftnät ska gå in och stå för den initiala kostnaden, så att de olyckliga tröskeleffekterna för ny förnybar el kan tas bort.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *