En bra början, och ett bra slut

Jag och Jan har presskonferens

Den här dagen började på bästa tänkbara sätt. Att få vara med och fatta regeringsbeslut som man vet kommer betyda mycket för Sverige är alltid roligt, och idag fattade vi ett sådant beslut.

För idag har regeringen tillsatt en Digitaliseringskommission och till ordförande för den utsett professor Jan ”Gulan” Gulliksen. Han är forskare inom området människa-datorinteraktion och verksam vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Digitaliseringskommissionens uppdrag är att arbeta för att förverkliga det it-politiska mål som slogs fast i den Digitala agendan för Sverige och som innebär att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Kommissionen ska analysera hur utvecklingen mot det målet går och varje år komma med förslag på vilka nya åtgärder som skulle kunna bidra till att vi kan nå det målet. Men de ska också missionera och visa på nyttan av digitaliseringen och användningen av it i samhället, inte minst genom att visa på goda exempel.

Jag är övertygad om att Jan Gulliksen kommer att leda Digitaliseringskommissionens arbete på ett förträffligt sätt och jag ser fram emot att redan i december i år ta emot kommissionens handlingsplan för sitt arbete. Uppdraget som helhet löper till sista december 2015 med delrapporter varje första mars fram tills dess.

När vi kommer dit, och på vägen dit, ska vi nå många viktiga politiska mål. Jag hoppas att vi framöver kommer kunna berätta om hur vi ökat det digitala innanförskapet så att alla som vill kan ta del av digitaliseringens fördelar. Om att vi skaffat oss en effektiv förvaltning som med hjälp av effektiva e-tjänster sätter medborgarens behov i centrum. Om att vi har bredband i världsklass i alla delar av Sverige. Och om att vi med hjälp av it har minskat koldioxidutsläppen. Och, inte minst, att vi har en modern skola där moderna, digitala lärverktyg är en självklarhet. Kort sagt: Att it är en naturlig del av hela samhället och att vi satt it i människans tjänst.

Så den hör torsdagen började riktigt bra. Men den slutade faktiskt lika bra.

För i eftermiddags hade jag förmånen att träffa representanter för it- och telekombranschen för att lyssna till vilken roll de kan spela i att bygga morgondagens öppna, enkla och innovativa offentliga förvaltning. Idag bjöd jag nämligen tillsammans med It- och telekomföretagen in till en hearing om den kommande nya e-förvaltningsstrategin och om vilken roll it-företag kan spela när vi ska skapa ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Och hearingen gav verkligen många intressanta inspel på det temat. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med dem för ett Sverige där vi vänder på perspektiven och på allvar sätter den enskilde i centrum – också för den offentliga sektorns arbete.

Så den här dagen började och slutade verkligen i andan av ”it människans tjänst”.