En halv miljard till bredband på landsbygden

Idag presenterar jag en av de reformer som Centerpartiet drivit allra tydligast och fått gehör för i de pågående budgetförhandlingarna: nya pengar för att kunna bygga ut bredband med hög hastighet i de delar av landet där marknaden inte tycker att det är intressant att investera. Nära en halv miljard kronor, fördelat över de kommande tre åren, skjuts nu till för att det ska finnas pengar inom Landsbygdsprogrammet, hos PTS och som delfinansiering för så kallad kanalisation (som innebär att man gräver ned tomma rör i t.ex. gator som redan är uppgrävda för att senare kunna dra fiber i de rören utan att på nytt behöva gräva upp gatan). Att regeringen väljer att göra den här satsningen är en tydlig signal om att vi ser bredband som en viktig förutsättning för företagande och boende i hela landet.

Under det knappa år jag varit It- och regionminister har jag mött så många representanter från byalag och lokala utvecklingsgrupper, starkt engagerade för att med egen tid och egna pengar dra bredband hem till byn och till den egna fastigheten. Men frustrerade för att de pengar som funnits för det i Landsbygdsprogrammet på de flesta håll i landet tagit slut. Många av dem, som tidigare inte kunnat starta sina projekt eller som tvingats göra uppehåll i dem därför att pengarna tagit slut, kommer nu att kunna fortsätta sitt arbete för att det ska finnas bra bredband också på landsbygden.

Det är viktiga pengar, som i grunden handlar om att förbättra möjligheterna att bo, leva, växa upp och driva företag i hela landet. Snart sagt inget hushåll, och allt färre företag, klarar sig i dagens moderna samhälle utan en bra bredbandsuppkoppling. Och just därför är regeringens satsning en satsning i hela landets växtkraft och för en god tillväxt!

SR Ekot sände i morse ett längre inslag om satsningen:

Lyssna: Regeringen satsar nya miljoner för bredband i glesbygd

Information om själva nyheten hittar du här.

 

0 Comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *