Ett öppet internet utvecklar världen

It- och energiminister Anna-Karin Hatt på Stockholm Internet Forum 2014

It- och energiminister Anna-Karin Hatt på Stockholm Internet Forum 2014

Idag samlas mer än 400 deltagare från en lång rad olika aktörer från 100 olika länder i Stockholm för att diskutera hur ökad tillgång till internet kan bidra till större frihet, mer ekonomisk och social utveckling och stärkta mänskliga rättigheter på konferensen Stockholm Internet Forum. Och sedan en tid tillbaka har den internationella debatten kring internet och hur internet ska förvaltas och utvecklas blivit allt mer intensiv. Och just därför poängterade jag i mitt inledningsanförande (som du kan se i sin helhet i videon här ovanför) hur otroligt viktigt det är att vi väljer rätt modell för att förvalta och utveckla vårt fria och öppna internet också framöver.

För i en tid då mer eller mindre auktoritära regimer gärna skulle flytta in internets förvaltning i multilaterala fora, kanske under FN-flagg, och öka staters inflytande över internet på civilsamhällets bekostnad är det otroligt viktigt att Sverige mycket tydligt står upp för, och söker ett ökat stöd för, idén att vi måste fortsätta att reformera och förbättra internets styrning och slå vakt om den flerpartssamverkan för internets förvaltning som vi har idag, en modell som  garanterar att inte bara regeringar har inflytande över utvecklingen av internet, utan också viktiga delar av civilsamhället som organisationer som Amnesty, Reportrar utan gränser och Human Rights Watch.

I den diskussionen är både jag och Carl Bildt otroligt aktiva, å Alliansregeringens och Sveriges vägnar. Vi står upp för ett fritt och öppet internet där alla berörda aktörer kan få vara med och bidra, och där vi försvarar den öppenhet som skapat så mycket tillväxt, utveckling, innovation och som spridit det fria ordet till miljarder människor världen över. Se gärna hela talet i videon ovan, eller läs hela mitt tal här.

0 Comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *