Fortsatt stor satsning på framtidens biogas

Huvudorsaken till klimatförändringarna är förbränningen av fossila bränslen, och allra mest påtagligt är fossilberoendet i transportsektorn.

Om den trend vi nu är inne i fortsätter bedömer IEA (International Energy Agency) att de globala koldioxidutsläppen från transportsektorn kommer öka med hela 50 procent till år 2030. Vill man skapa ett långsiktigt hållbart energisystem är en av de allra största utmaningarna att ställa om transportsektorn till långsiktig hållbarhet.

I Sverige står inrikestransporterna för drygt en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har vi tagit viktiga steg för att bryta den utvecklingen. Tack vare skattebefrielsen på miljöbilar, miljöbilspremien och andra ekonomiska styrmedel har de nyregistrerade fordonens miljöprestanda tydligt förbättrats. Under 2010 var 40 procent av alla nya bilar miljöbilar, vilket ska jämföras med 15 procent 2007. Det är ett gott betyg för Alliansens politik på transportområdet.

Idag berättar jag dels i en debattartikel i Göteborgs-Posten och dels i en nyhetsartikel i lantbrukets affärstidning ATL att vi nu går vidare, med sikte på att Sverige till 2030 ska ställa om så att vår fordonsflotta är oberoende av fossila bränslen. För att nå dit kommer vi behöva behålla och förstärka de välfungerande styrmedel vi har. Men vi kommer också behöva addera nya. Just därför, och för att få en gedigen genomlysning av vad som krävs, tillsatte regeringen i somras den utredning som ska identifiera styrmedel och åtgärder som krävs för att nå vårt mål.

Samtidigt som utredningen arbetar fortsätter regeringen ta nya steg för att ställa om till hållbara transporter. Basen för arbetet är de välfungerande teknikneutrala ekonomiska styrmedlen, som till exempel koldioxidskatten, men som komplement behövs ibland särskilda stimulanser till klimatsmart teknik, som kan spela en större roll i framtidens hållbara energisystem.

En sådan teknik är biogasen. Redan idag beräknar branschen att fordonsgasen har ersatt bensin och diesel som drivmedel i cirka 80 000 personbilar, och hälften av den fordonsgasen är idag biogas. Tack vare att alla dessa fordon använder fordonsgas istället för fossila bränslen har deras utsläpp av koldioxidutsläpp minskat med 230 000 ton, vilket motsvarar vad 33 000 svenskar orsakar i koldioxidutsläpp varje år.

Den utvecklingen ligger i linje med Centerpartiets och Alliansregeringens energipolitik, och är något vi vill förstärka. För att åstadkomma det förlänger och förstärker vi, i den kommande budgeten, den biogassatsning som redan inletts. Fram till 2016 satsar vi 280 nya miljoner på att öka produktionen, förbättra distributionen och öka användningen av biogas. Denna satsning sker utöver de 60 miljoner som redan tidigare beslutats för 2013. Sammantaget kommer vi alltså de närmaste åren satsa 340 miljoner kronor på att utveckla och producera framtidens biogas.

Biogasen är ett av de mest resurseffektiva och miljövänliga fordonsbränslen vi har. Därför är det strategiskt viktigt att Sverige även fortsättningsvis kan ligga i framkant av biogasens utveckling. Den satsning vi nu gör ger långsiktigt goda förutsättningar för biogasproducenter och skickar en tydlig signal till både nuvarande och potentiella biogaskonsumenter att biogasen även i framtiden kommer vara ett viktigt bränsle.

Om vi ska klara klimatutmaningen måste våra fordon i framtiden drivas på fossilfria bränslen. I den framtiden har biogasen, med sina goda klimategenskaper, en väldigt viktig roll att spela. Med mer biogas i våra tankar minskar våra utsläpp av växthusgaser, samtidigt som vi kan få mer tillväxt, innovation och nya jobb på landsbygden. Med dagens besked tar vi ytterligare ett par steg närmare målet om ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Comments are closed.