Hållbar tillväxt i hela Sverige

Efter valet i höstas drog partistyrelsen slutsatsen att Centerpartiet behövde förnya sin politik på ett antal viktiga områden, helt enkelt därför att väljarnas dom i riksdagsvalet visade att tillräckligt många inte tyckte att vi hade de rätta svaren på de frågor människor tyckte var viktigast. Av det drog vi slutsatsen att vi måste förnya oss och vår politik, och att vi i dialog med omvärlden måste definiera de viktigaste utmaningarna idag.

Sedan dess har fem förnyelsegrupper jobbat, och jag har fått i uppdrag att leda den som ska föreslå en ny politik för hållbar tillväxt i hela landet. Min utgångspunkt i det arbetet är att det finns tillväxtmöjligheter i hela landet, från norr till söder, från landsbygd till storstad. Och att alla delar av landet kan och ska växa, sida vid sida.

Det är viktigt för Sverige. Men det är också viktigt för Centerpartiet. Ska vi kunna bygga ett bredare och starkare Centerparti, förmöget att långsiktigt bli en av de tongivande politiska krafterna i Sverige, måste vi ta vara på och befästa väljarnas bild av Centerpartiet som ett parti med ett starkt engagemang för hela Sverige. Centerpartiet ska vara den drivande kraften för hållbar tillväxt och utveckling i hela landet. Inte för Centerpartiets egen skull, utan för Sveriges. Just  därför har jag lett partiets förnyelsegrupp på det här området.

Jag och medlemmarna i den grupp jag lett har valt ett väldigt öppet förhållningssätt. Vi har rest runt i landet och haft otaliga dialoger med centerpartister, och tillsammans med centerpartister diskuterat med omvärlden, de jag brukar kalla ”tillväxtens vänner” (företag, organisationer, eldsjälar), om vad som behöver göras och vilka hinder som behöver rivas för att vi ska kunna få en hållbar tillväxt i hela landet.

Nu har vi lämnat över vårt förslag till förnyelseprogram till partistyrelsen, som sedan lägger förslag till partistämman i Åre i september. Det innehåller fem strategiska utvecklingsområden (fungerande regioner med starkt självbestämmande, lagstadgad rätt till grundläggande samhällsservice, fler och lönsamma företag, jämställdhet och mångfald för tillväxt och en ekonomi med stark innovationskraft) och 19 skarpa förslag som rymmer allt från fortsatt sänkt arbetsgivaravgift för småföretag till stärkt äganderätt och bredband i världsklass i hela landet. Jag ser fram emot den debatt som nu lär följa, och mot att Centerpartiet i Åre mejslar fram och slår fast en stark politik för hållbar tillväxt i hela Sverige.

Idag har jag en debattartikel på SVT Debatt om förnyelsegruppens förslag.

Hela förnyelseprogrammet hittar du här.

Andra som kommenterat programmet är bl.a. Skånska Dagbladet och Länstidningen Södertälje.

 

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *