Inspirerande möte med Kinas energidrottning

Att ställa om till ett hållbart samhälle är en  förändring som inte bara kan beslutas och regleras fram av politiker. Omställningen till ett hållbart samhälle kräver också ett mycket aktivt näringsliv, internationellt samarbete och globala initiativ.

Just därför var det väldigt inspirerande och givande för mig att idag få ta emot den kinesiska affärskvinnan Li Xiaolin, som nu är  i Sverige för att sluta en avsiktsförklaring med Västeråsföretaget HM Power AB om att bygga en prototyp för ett flytande vindkraftsfundament, placerat i Västra Götalandsregionen.

Li Xiaolin är något av Kinas energidrottning. Sedan många år tillbaka arbetar hon med energifrågor och hon är idag VD för Kinas femte största energibolag, China Power International, som framför allt investerar mycket i förnybar energi.

Vårt samtal handlade mycket om hur imponerad hon var av Sveriges höga klimat- och energimål och av det faktum att vi under årtiondena lyckats ställa om en hel del av samhället i hållbar riktning, men det handlade också om det faktum att hon såg många möjligheter för duktiga svenska miljöteknikföretag att göra affärer med kinesiska. Och vi talade båda om behovet av ökat internationellt samarbete, av att göra vad vi kan för att lösa våra gemensamma utmaningar, här och nu.

När Li Xiaolin själv formulerade Kinas behov beskrev hon inte bara behovet av att öka energiproduktionen och förbättra energiförsörjningen i Kina, utan hon la framför allt tonvikt vid att det måste göras på ett sätt som ”bevarar den blåa himlen och det rena vattnet åt våra barn”.

Och den ambitionen, att möta energibehoven på ett verkligt hållbart sätt, kan nog många av oss skriva under på. Men när de ambitionerna dessutom kommer från en kvinna som är djupt engagerad i det internationella klimatarbetet, som är VD för Kinas femte största energibolag, och från en kvinna som dessutom är dotter till Kinas tidigare premiärminister Li Peng, så innebär det att det är ambitioner som kommer att få stort genomslag.

Att hon kommer till Sverige, att hon väljer att samarbeta med duktiga svenska företag, är förstås väldigt viktigt. Jag hoppas få se mer av henne, också i den internationella debatten, och av deras samarbete med HM Power AB om att utveckla flytande vindkraftverk.

 Foto: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet

0 Comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *