Jämställda familjer ska få mer pengar

Idag skriver jag på Aftonbladets debattsida om behovet av en jämställd familjepolitik. Dagens situation, där kvinnor tar ut fyra femtedelar av föräldraledigheten och där tre av fem män inte tar ut någon föräldraledighet alls, gör både kvinnor och män till förlorare. Kvinnor blir ekonomiska förlorare (lägre lön, pension osv) och män förlorar i kontakt med sina barn. Det här vill jag förändra. Ingen familj ska av ekonomiska skäl hindras från att dela föräldraledigheten lika.

Därför vill jag:

    Fördubbla jämställdhetsbonusen. Dagens bonus, som går till föräldrar som delar föräldraledigheten lika, har visat sig för låg och för krånglig. Jag tror på linjen att ekonomiskt premiera jämställda familjer och vill pröva den så långt möjligt.
    Avskaffa vårdnadsbidraget. Denna eftergift till Kristdemokraterna var ett kraftigt kliv bakåt i svensk jämställdhetspolitik och har blivit en fattigdomsfälla framförallt för utrikes födda kvinnor som redan har en svag ställning på arbetsmarknaden.
    Jobba för ett barnvänligt arbetsliv. Jag vill fortsätta på den linje som Karin Söder drev som socialminister på 1970-talet. Barnomsorgen måste motsvara föräldrars behov, så är det inte i dag. Varannan kommun saknar barnomsorg utanför kontorstid. Här har Centerpartister en viktig roll runt om i landets kommuner.

Centerpartiet har en stolt historia i kampen för jämställdhet. Listan kan göras lång över starka C-kvinnor som gjort och gör skillnad. För att nämna några; Märta Leijon, Karin Söder, Karin Andersson med flera. Dessutom är Centerkvinnorna Sveriges största feministiska politiska organisation. Jag vill gärna ta över den stafettpinne som många modiga kvinnor inom rörelsen burit före mig, för mycket återstår att göra. Centerpartiet ska vara alliansens starkaste jämställdhetspolitiska kraft.

Se även socialminister Göran Hägglunds reaktion här.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *