Ökad rättssäkerhet och mer makt till eleverna

Från och med den 1 juli i år krävs det Lärarlegitimation för att få undervisa och sätta betyg. Det är i grunden en mycket bra reform, som både skärper kraven på lärarna och höjer statusen på yrket. Att steg för steg göra det mer attraktivt att bli och vara lärare, och garantera att de lärare som finns i den svenska skolan håller god kvalitet är helt avgörande för att vi ska kunna komma till rätta med utmaningarna i den svenska skolan och förbättra resultaten. Med bra lärare i skolan, som har höga förväntningar på eleverna, kan vi också börja ta steg mot att förverkliga en nollvision mot ofullständiga betyg.

Men minst lika viktigt är att reformen stärker rättssäkerheten och ger mer makt till elever och föräldrar. De elever som fram tills idag i maktlöshet kunnat se hur en dålig lärare, som kanske till och med mobbat eller trakasserat elever, trots påstötningar fått undervisa klass efter klass kan från och med nu äntligen känna att de har makt och möjlighet att ingripa. För med legitimeringen kommer också möjligheten för elever,  föräldrar, kollegor och arbetsgivare att anmäla den lärare som man inte anser håller måttet till Skolinspektionen, och få sin sak prövad. Och den lärare som  agerat fel kommer kunna varnas eller till och med få sin lärarlegitimation indragen.

En reform som höjer statusen på läraryrket, stärker rättssäkerheten och förbättrar elevernas möjligheter att bli tagna på allvar.

Det är, minsann, inte en dag för tidigt.

2 Comments
  • Jan Lenander
    juli 12, 2011

    Att skolan inte har professionell uppföljning och utvärdering av lärarnas viktigaste uppdrag, undervisningen, är en skandal. Det är så det kan finnas en dialog där svaga lärare gör de nödvändiga förbättringarna. Det är den riktigt viktig förbättringen som borde genomföras snarast. Inget ont i elevers rätt att anmäla men vi ska inte glömma att rektor borde ha uppmärksammat och åtgärdat allvarlig problem långt innan eleven påtalar dem. Det här är inte något som är elevernas ansvar.

  • GGG
    juli 14, 2011

    Färre vill bli lärare men fler läser på högskola. Det räcker nog inte med lärarlegitimation i sig, lönerna måste upp. Det höjer statusen. Allt annat är naivt önsketänkande.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *