President Obama besökte KTH

Barack Obama och Anna-Karin Hatt. Foto:  Kristian Pohl / Regeringskansliet

Barack Obama och Anna-Karin Hatt. Foto:
Kristian Pohl / Regeringskansliet

För en liten stund sedan vinkade jag av USA:s president Barack Obama, efter hans besök på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). När han och statsministern anlände till KTH för att titta på ett urval av framstående svenska miljöteknikinnovationer fick jag äran att hälsa honom välkommen och fick chansen att lyfta fram att vi är väldigt glada för att han och USA visar ett så stort intresse för svensk energipolitik och för framstående svenskt miljöteknik. Jag tog också tillfället i akt att säga att jag hoppas att det nära samarbete som  vi – USA och Sverige – haft i flera år på energi- och miljöteknikområdet ska fortsätta och fördjupas. För vi har på många sätt mycket att lära av varandra.

Innan besöket på KTH höll statsministern en bilateral överläggning med president Obama. En av de saker de diskuterade var klimatfrågan och omställningen till hållbara samhällen. Att vi har många starka gemensamma uppfattningar om detta märks inte minst av det gemensamma skriftliga uttalande som Obama och Fredrik Reinfeldt enades om under mötet. Vilket ytterligare underströks vid den efterföljande presskonferensen där Obama, på direkt fråga om vad han ansåg att USA kan lära sig av Sverige, svarade att han gärna ser att USA inspireras av Sveriges resa till ett hållbart energisystem. Det är bra, i sak, och någonting som förstås glädjer en svensk energiminister särskilt mycket.

Och under Obamas besök på KTH blev det väldigt tydligt att det verkligen finns mycket som andra länder, inklusive USA, kan inspireras av hos oss i Sverige. Att vi genom årtiondena tydligt kunnat minska våra koldioxidutsläpp (minus 20 procent sedan 1990) och att vi samtidigt kunnat ha en god tillväxt (plus 60 procent under samma tidsperiod) är det många som imponeras av och är nyfikna på. Sanningen är ju att vi kunnat göra den resan tack vare en kombination av generella, kostnadseffektiva styrmedel och tydliga mål och ambitioner. Vi har använt oss av lagstiftning och ökad information, vi har ökat investeringarna i forskning och innovation, och vi har utformat olika ekonomiska styrmedel, som till exempel koldioxidskatten, skattebefrielsen av förnybara bränslen och de smarta gröna elcertifikaten.

Men ytterligare en del av svaret på frågan om hur vi gjort att vi också har miljöteknik som ligger i forskningens absoluta framkant. Och det är ett urval av sådan framstående svensk miljöteknik som Obama idag fått testa och känna på.

Med hushållssystemet Solvatten fick Obama se en produkt som med hjälp av solens strålar renar och värmer tillräckligt mycket vatten för en hel familj. En produkt som kah lösa många av bekymren med förorenat vatten i fattiga delar av världen. Redan nu använder över 80 000 människor Solvattens produkt och både den och företaget har fått erkännande för sina positiva sociala och miljömässiga effekter.

Efter det visade KTH upp några olika tillämpningar som använder bränsleceller, som är direkt kopplade till den forskning och utbildning som bedrivs på KTH. Där fanns bland annat en ultralätt bil som drevs med bränsleceller och  en portabel mobilladdare som kunde ladda mobilbatteriet med vatten.

Det tredje exemplet Obama fick se stod Volvo för, som visade upp en redan idag kommersiellt gångbar hybridlösning för lastbilar och bussar. En teknik som redan används på ett antal bussar i Göteborg. Volvos hybridprojekt har utvecklats bland annat med stöd av regeringens energiforskningssatsningar och just det var det extra roligt att projektet och motorerna kommit så långt att de nu till och med tål att visas upp för USA:s president.

Alla dessa tre projekt har alla, på olika sätt, kopplingar till svensk-amerikanskt samarbete. Och det är knappast en slump. För Sverige och USA har sedan många år ett nära samarbete och utbyter erfarenheter och kunskap om hållbara energilösningar och miljöteknik i flera forum. Ett samarbete som är extra intressant att lyfta fram är SAGA-samarbetet -Swedish American Green Alliance.

Inom ramen för SAGA samarbetar Sverige och USA inom en rad olika områden – hållbar stadsutveckling, omvandling av avfall till energi, smarta elnät och världsledande vattenreningsteknik. Det är ett värdefullt samarbete som för samman företag, studenter och forskare, samtidigt som det stärker banden mellan USA och Sverige.

Med hjälp av SAGA-samarbetet har bland annat Luleå Tekniska Högskola kunnat samarbeta med Michigan State University om användningen av svartlut, Swedish Biogas AB har kunnat bygga en innovativ biogasanläggning i samma delstat, och Volvo och Mack Trucks har kunnat ta ytterligare steg för att tillsammans förverkliga framtidens elektrifierade vägar.

Jag har personligen varit mycket engagerad i SAGA-samarbetet, inte minst tillsammans med USA:s ambassadör i Sverige, Mark Brzezinski. Och det är ett samarbete som jag kommer fortsätta och försöka intensifiera även efter att Obama imorgon har lämnat Sverige.

0 Comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *