USA och Sverige i samarbete om framtidens energi

Debattartikel med USA:s ambassadör Mark Brezinski om grön teknik

Debattartikel i DI om grön teknik med USA:s ambassadör Mark Brezinski. Klicka för större bild.

Mer än en miljard människor världen över lever utan tillgång till el. Lika många människor har inte tillgång till rent vatten. Miljontals människor i världen behöver – och har rätt att få – en bättre levnadsstandard. Samtidigt som hela världen måste vara rädda om jordens samlade naturresurser.

Flera av de allra största utmaningarna världen står inför hänger samman och förstärker varandra. Och det skulle kunna vara lätt att baxna inför det.

Men det är inför den sortens utmaningar som det är så viktigt att vi istället kavlar upp ärmarna och söker de nya lösningar världen behöver.

En sådan lösning är att se till så att vi blir bättre på att rena världens vatten, så att det räcker till fler. Och just världsledande teknik för vattenrening – ”made in Sweden” – är en lösning som jag kommer uppmärksamma senare idag, när jag tillsammans med USA:s Sverige-ambassadör Mark Brzezinski besöker Sjöstadsverket i Stockholm. Sjöstadsverket är en anläggning och en plattform för att testa ny vattenreningsteknik och drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet med svensk-amerikanska företaget Xylem som en av projektets samarbetspartners.

Inför det besöket har jag och Brzezinski nu på morgonen också ett gemensamt debattinlägg i Dagens Industri där vi beskriver hur Sverige och USA på många sätt har samma synsätt när det gäller att främja den förnybara energin, och när det gäller vikten av att satsa mer på forskning, utveckling och spridning av framtidens miljöteknik.

Just därför kan Sverige och USA på många sätt också dela erfarenheter och kunskaper på miljöteknikområdet. Allra tydligast kommer det till uttryck i SAGA, Swedish American Green Alliance – ett samarbete som spänner över en mängd olika områden – från hållbar stadsutveckling, till utveckling av elbilar, främjande av smarta elnät, smart energiutvinning ur avfall, världsledande vattenreningsteknik, hållbart skogsbruk och till kriterier för hållbara biodrivmedel.

För helt klart är att den förnybara energin och den gröna tekniken måste växa, världen över. Den behöver växa för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle, för att vi ska kunna nå våra klimatmål men också för att vi ska kunna få en mer pålitlig energiförsörjning och många välkomna nya, gröna jobb. Investeringar i ny smart hållbar teknik är helt enkelt en väg till framtiden. Och i den utvecklingen ska Sverige vara en av de allra mest drivande.

 

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *