Vem kan man lita på?

Som konsument ska man självklart kunna veta att den elektriker man anlitar för att dra om elen där hemma, eller installera någon elektrisk apparat, har bra och rätt kompetens.

Men tyvärr är det inte riktigt så enkelt idag. För dagens regler är vare sig heltäckande eller tydliga. Vissa elektrikers kompetens – elinstallatörernas – är noga reglerade i lagen, medan andras – de så kallade yrkesmännens – inte alls reglerats i lagstiftningen.

För att komma till rätta med detta, och för att modernisera en lagstiftning som i viktiga delar går tillbaka till då lagen ursprungligen skrevs, 1919, så  tillsätter regeringen idag en utredning som får till uppdrag att föreslå ett modernt regelverk där vi i lagen ställer formella kompetenskrav på alla som utför elektriska installationer. Syftet är att få en ännu högre elsäkerhet, och att man som konsument ska kunna känna sig trygg med kompetensen hos den elektriker man anlitar i sitt hem. Om detta kunde du höra i morgonekot.

I utredningens uppdrag ingår också att definiera vad en elektrisk installation är och vilket behov det finns av att utforma sanktioner som kan användas om regelverket inte följs. Mer information finns på regeringen.se.

En viktig poäng, vid sidan av att öka elsäkerheten och göra systemet tryggare och mer lättöverskådligt för konsumenten, är att vi genom att definiera formella kompetenskrav för alla som utför elektriska installationer också öppnar en möjlighet för att de ska kunna ta sitt yrke med sig och jobba med det i hela EU, vilket de inte kan idag. Och omvänt kan människor från andra länder också komma och arbeta i Sverige, om de formella kraven är tydliga och regleras i lagen.

Men viktigast av allt: du som konsument ska kunna lita på att alla elektriker som kliver över tröskeln hemma hos dig verkligen har den kompetens som krävs för att utföra en elektrisk installation i ditt hem, på ett säkert sätt.

Om detta rapporterade Ekot i morse:

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *