210 miljoner för mer solel i Sverige

Vi vet att förbränningen av fossila bränslen är boven bakom vår klimatpåverkan, samtidigt som de fossila bränslena också orsakar andra miljöproblem, geopolitiska spänningar och leder till en otrygg energiförsörjning. Just därför är det vår generations moraliska uppgift att ställa om till ett hållbart samhälle, för en hållbar framtid.

Det förutsätter att vi ställer om till mer förnybar energi. I det stora. Och i det lilla.

De val vi gör idag måste vara hållbara. Och en av de mest hållbara energikällorna som finns är solen. Och nu ser vi en snabb utveckling av solcellstekniken, över hela världen. De senaste åren har utvecklingen varit närmast revolutionerande och resultaten har inte låtit vänta på sig. Kostnaden för att investera i och sätta upp en solelsanläggning har sjunkit dramatiskt, samtidigt som solcellernas effektivitet blivit mycket större.

Att  tekniken idag gör det  möjligt att utvinna mer energi till en lägre kostnad än förut gör att solelen idag är ett riktigt intressant alternativ, också på våra nordliga breddgrader. Det gäller inte minst mindre anläggningar och småskalig solelsproduktion. Numera kan enskilda villaägare och andra fastighetsägare sätta upp solceller på hustaket, utan att det kräver någon större apparat och, normalt sett, utan att ens kräva bygglov.

Denna utveckling ligger i linje med Centerpartiets och Alliansregeringens energipolitiska mål, och är något vi vill förstärka. Just därför, för att uppmuntra och stötta den småskaliga solelsproduktionen, har vi sedan 2009 satsat på ett investeringsstöd till den som sätter upp solceller. Och det stödet – som riktar sig till såväl företag, offentliga organisationer som privatpersoner (ansökan görs till Länsstyrelsen) – har blivit mycket framgångsrikt.

För att den fina utvecklingen ska fortsätta, och för att andelen solel i Sverige ska fortsätta växa, har Centerpartiet (vilket jag berättar om ”under rubriken ”Grönt ljus för fler solceller” på Sidan 4 i Expressen idag) nu drivit på för att Alliansregeringen i den kommande budgeten ska ge besked om att investeringsstödet för solceller förlängs så att det finns kvar till och med 2016. Sammanlagt kommer vi, mellan 2013 och 2016, satsa 210 miljoner kronor på investeringsstöd för installation av solceller. Att vi nu kan ge ett tydligt besked om att stödet kommer finnas kvar fram till och med 2016 innebär att branschen får välkommet långsiktiga besked och långsiktigt goda spelregler.

Solenergin är ett av de mest hållbara och långsiktiga energislag vi har. Fotosyntesen är fortfarande en av de mest slagbara processerna mänskligheten stött på. Genom att steg för steg ta till vara mer av solens energi, och mer av den förnybara energi som växer, kan vi ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem och ett långsiktigt hållbart samhälle.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *