Bättre samexistens mellan vindkraften och försvaret nödvändig

Sverige är ett rikt land med fantastiskt goda förnybara resurser. Våra skogar är fulla av förnybar biomassa som växer och bidrar med både miljövänlig energi och med minskad koldioxidbelastning. Med snabbt sjunkade kostnader för att installera solceller blir solens rikedomar allt mer en tillgång också i Sverige. Och vi har gott om riktigt bra vindlägen där högeffektiva vindkraftverk kan bidra med förnybar el.

Just nu ser vi en fantastisk utveckling av den förnybara energin i Sverige. I rask takt ställer vi nu om vårt energisystem till långsiktig hållbarhet. Sedan 2006 har mängden vindkraftsel sexdubblats och den samlade förnybara elen har under samma tidsperiod ökat med hela 50 procent. Redan idag är vi mycket nära att nå vårt mål för år 2020 om att hälften av all energi i Sverige ska vara förnybar. Det gör Sverige till bäst på förnybart i hela EU, och till ett av de bästa länderna i världen.

Att kunna utnyttja de bästa vindlägena är ett nationellt intresse. På samma sätt är det ett nationellt intresse att vi har en Försvarsmakt som kan försvara vårt land. Just därför är det djupt problematiskt att vi de senaste åren sett problem på flera håll i landet när det gäller vindkraftens och försvarets förmåga och möjligheter att existera sida vid sida.

Det var just därför som regeringen gav Försvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att undersöka hur andra länder lyckats få vindkraften och försvaret att samexistera och sedan de fick uppdraget har de fört dialog med alla berörda parter. Resultatet av det blev en rapport som jag tog emot i december förra året, som bland annat pekar på att det är viktigt att försvaret tydligare motiverar sina synpunkter och att man kommer in med sina synpunkter tidigt i processen.

Den rapporten har under våren varit ute på remiss och just nu analyserar jag tillsammans med alla berörda departement innehållet i rapporten och utfallet av remissomgången. Som TV4 Nyheterna rapporterade om i morse så är det min förhoppning att regeringen i samband med budgetpropositionen som överlämnas till Riksdagen i nästa vecka ska kunna återkomma i den här frågan så att vi kan få en bättre samexistens mellan vindkraften och försvaret.

 

 

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *