Apropå Dagens Nyheter

Dagens Nyheters Hanne Kjöller undrar idag på ledarplats vem som har betalat för den turné som jag döpt till ”Hattresan”. Svaret på det är att jag har gjort det själv. Till största delen med det kampanjbidrag på 25 000 kronor som Centerpartiet tilldelat var och en av oss partiledarkandidater. Men därutöver har jag också tagit pengar ur egen ficka.

Varken hyran av själva husbilen, övriga reskostnader eller dokumentationen av resan har alltså belastat skattebetalarna.

Broschyren ”Hattresan – en berättelse och 25 förslag” är framtagen inom ramen för den folkrörelsekampanj som stödjer min partiledarkandidatur och som hjälpt mig att exempelvis organisera och dokumentera resan.

Kjöller reser också frågor kring det faktum att min pressekreterare till del deltagit under Hattresan. De villkor som gäller för politiskt anställda pressekreterare i regeringskansliet regleras bland annat av beslut fattade av regeringskansliets förvaltningschef. Min pressekreterares delvisa medverkan på Hattresan har självklart skett med hänsyn till detta beslut.

Kjöller konstaterar också att jag haft statsrådslön när jag rest runt på min Hattresa. I Sverige har vi en politisk ordning där vi som är statsråd är statsråd alltid och överallt, och för det har vi ett arvode. Det får konsekvenser, bland annat att arvodet utgår året runt och att man som statsråd inte omfattas av semesterlagstiftningen. Att vara statsråd är ett uppdrag man bär alltid.

För mig är det en självklarhet att vara varsam och följa de riktlinjer som finns. Det gäller alltid och det har jag gjort också den här gången.

 

0 Comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *