Hedrad, stolt och med fokus på framtiden

Den senaste månaden har jag, under min Hattresa, mött så många centerpartister runt om i landet som välkomnat och omfamnat min vilja att utveckla den varma, gröna socialliberalismen i Centerpartiet och Sverige. Medlemmar som längtar efter att Centerpartiet tydligare ska stå upp för en hållbar tillväxt i landet, som längtar efter att vi ska bli ett tydligare miljöparti och som vill att vi ska ha tydliga visioner också om viktiga områden som skolan och välfärden. Inte sällan har människor kommit fram efter våra möten med det fina omdömet ”det var ju för det här som jag blev centerpartist” eller ”nu känner jag mig hemma i Centerpartiet”. Det har varit en fantastisk resa, och jag är så glad över varje personligt möte jag fått vara med om. Tack till var och en av er som kommit och gjort Hattresan speciell och unik!
 
Lika glad är jag över alla er runtom i landet som tagit ställning och gärna skulle se mig som Centerpartiets nästa partiledare. Ni som givit ert stöd – i artiklar, i möten och direkt till mig. Till var och en av er: stort tack! Ingenting kan vara finare än att på det sättet ta emot andras förtroende.
 
Men även om resan varit fantastisk, och även om allt fler successivt tog ställning för mig, så räckte det inte ända fram. Och idag har valberedningen presenterat Annie som den som tydligt har starkast stöd runtom i landet för att bli Centerpartiets nästa partiledare. Det är en stor och viktig uppgift som väntar, där Annie kommer ha god nytta av all den karisma, all den begåvning och all den politiska talang som jag och många med mig vet att hon har. Och jag önskar henne verkligen all den kraft, lycka och allt det mod som den viktiga och ansvarsfulla uppgiften kräver!
 
Själv fick jag härom dagen frågan om att bli partiets andre vice partiordförande, vid sidan av Annie och Anders. Och jag har meddelat valberedningen att jag, om stämman och Centerpartiet vill, gärna går in i den rollen. Det starka stöd vi tre fått under partiledarkampanjen visar att Centerpartiet vill ha oss alla tre i ledande ställning, men det visar också att medlemmarna vill ha den politiska bredd som vi tillsammans representerar. Just därför har jag tackat ja till att föreslås som andre vice partiordförande – för att med stolthet och ett tydligt fokus på framtiden och ett starkare Centerparti bidra med mina politiska idéer och de värderingar och drivkrafter som  den varma, gröna socialliberalismen innebär. All den kraft som ni som satt er tro och tillit till mig har visat kommer jag ta med mig i jobbet att som andre vice partiordförande vara med och ta ansvar för och utveckla Centerpartiet.
 
Jag ville gärna bli partiledare, och för det sökte jag ett väldigt tydligt mandat. Men mest av allt brinner jag för de idéer som Centerpartiet står för – om företagsamhet, miljöhänsyn, underifrånperspektiv, tilltro till den enskilda, rättvisa och internationell solidaritet. Och det är min fasta övertygelse, och absoluta målsättning, att vi med ett målmedvetet och uthålligt arbete, tillsammans i partiledningen och i hela Centerpartiet, ska kunna bygga ett bredare, varmare och starkare parti. Just så som det anstår ett angeläget Centerparti!
 
0 Comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *