Bra och tydliga regler för fristående skolor

Denna vecka är första veckan med ”sommarregeringen”, som de delar av regeringen som är i tjänst över sommaren populärt brukar kallas. Och som traditionen tydligen bjuder är det sommarfika (eller snarare pressträff) med tredje statsmakten direkt därefter. För mig var det idag premiär i just det sammanhanget, och lite extra roligt var det då att jag kunde berätta om en av dagens nyheter från regeringssammanträdet, nämligen att vi nu tillsätter en parlamentarisk kommitté som ska se över reglerna och villkoren för friskolorna, under ledning av den förre folkpartiledaren Lars Leijonborg.

Jag är en varm vän av friskolereformen, som ju arbetades fram och beslutades av den förra borgerliga regeringen, Bildt-regeringen. Den har bidragit till att stärka valfriheten i den svenska skolan och har fört in ett viktigt mått av sund konkurrens mellan offentligt drivna och fristående skolor, vilket är till gagn för eleverna och för alla oss som vill se bra resultat i svenska skolor. Sund konkurrens om eleverna sporrar kvalitet och ger den som inte är nöjd med den undervisning man får möjligheten att, som en sista utväg om inget annat hjälper, faktiskt rösta med fötterna och välja en annan skola.

När jag under några år i början av 2000-talet hade förmånen att jobba som VD för friskoleföretaget Didaktus, som utbildar unga och vuxna inom vård- och omsorgsyrkena vid ett antal gymnasieskolor, kunde jag själv konstatera att det krävs stort engagemang och idogt arbete för att driva friskolor som är attraktiva för eleverna. Tummar man på kvaliteten kan eleverna mycket snabbt välja en annan skola, vilket gör att man hela tiden måste anstränga sig för att erbjuda en riktigt bra utbildning. Därför är stärkt elev- och föräldramakt i sig kvalitetshöjande.

Är man en varm vän av friskolereformen finns det samtidigt starka skäl för att vara väldigt mån om att de regler vi har för hur skattebetalarnas pengar ska få användas är bra. Steg för steg har regeringen höjt kvalitetskraven både på offentliga skolor och friskolor, bl.a. genom en ny läroplan, nya kursplaner och en ny lärarutbildning. Den utredning som nu tillsätts fortsätter den strävan och ska titta på frågorna om regelverket behöver förtydligas om en skolhuvudman tagit ut vinst ur en skola och detta har orsakat kvalitetsbrister i undervisningen, om tillstånd att driva skola fortsatt ska granskas på nytt om ägarförhållande ändras, om Skolinspektionen och Statens Skolverk kan redovisa information om fristående och offentliga skolor på ett mer lättillgängligt sätt (för att underlätta för elever och föräldrar att kunna göra aktiva och informerade val) och ifall det behövs tydligare regler för hur avknoppning av kommunal verksamhet ska kunna ske inom skolområdet.

Allt i syfte att vi ska ha bra regler och villkor för fristående skolor, som garanterar att vi använder skattebetalarnas pengar på rätt sätt och sätter kunskap och hög kvalitet i främsta rummet i svenska skolor.

 

SVT Rapport sände ett inslag där jag medverkar om friskolor. Det inslaget hittar du här.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *