Hedrande och stärkande stöd

I dagens Expressen skriver sex kommun- och landstingspolitiker i Centerpartiet (Carola Gunnarsson från Sala, Ewa-May Karlsson från Vindeln, Anders Ahlgren från Gagnef, Hans Hedlund från Noraström, Marie Wilén från Heby och Torbjörn Ahlin från Kumla) att de gärna vill se mig som nästa partiledare (hela debattartikeln kan du läsa här). När jag ser vilka som undertecknat kan jag konstatera att det  är personer som sett och följt mig och det jag gjort under lång tid, och som därför också ger en bra bild både av mina erfarenheter från politik och näringsliv men också av den socialliberala profil jag står för.

Det är väldigt hedrande att mötas av deras förtroende och att de vill se mig som ny partiledare. Och det är en väldigt viktig signal  i den process som jag nu är inne i. Ska man vara beredd att kandidera som partiledare måste man känna att det finns ett starkt stöd för den man är, de erfarenheter och egenskaper man har och de värderingar man står för i partiet. Just därför spelar det debattartikelsförfattarna skriver stor roll. För självklart är det så att ju tydligare det blir att det finns ett stöd och en efterfrågan på mig och den politiska inriktning jag står för, desto mer talar det för att det finns förutsättningar att göra något riktigt bra av uppdraget som partiledare. Och det kommer vara väldigt viktigt för mig när jag ska fatta mitt beslut.

Det är, kort och gott, ett hedrande och stärkande stöd som debattartikelsförfattarna visar!

 

Andra som följt upp debattartikeln är (bland många andra) Svenska Dagbladet, TT,  Västerbottens-kurirenexpressen.se och SR Örebro

 

Ps. Vill du läsa mer om hur jag tycker att Centerpartiet och Sverige borde utvecklas i socialliberal riktning kan du t.ex. läsa den debattartikel jag skrev i april när jag hörsammade valberedningens uppmaning att öppet berätta att jag kandiderar till partistyrelsen. Den hittar du här). Ds.