Bredbandsfrågan het utanför tullarna

Idag har vi haft det åttonde mötet med styrgruppen för Bredbandsforum. Bredbandsforum i samband med att regeringen antog sin bredbandsstrategi och forumet är en mötesplats för dialog och samverkan mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Syftet med Bredbandsforum är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad samverkan om utbyggnad av bredband, så att vi tillsammans bättre kan nå de mål som finns i regeringens bredbandsstrategi (styrgruppens avsiktsförklaring hittar du här).

Under min ledning har Bredbandsforum idag beslutat att tillsätta ”Byanätsgruppen”, en arbetsgrupp som ska ledas av Åsa Odell, som är styrelseledamot i Lantbrukarnas Riksförbund och ledamot i Bredbandsforums styrgrupp. Byanätsgruppens uppgift kommer vara att stödja alla de byalag som nu arbetar med att bygga ut bredband på landsbygden, bland annat med hjälp av den Bredbandsmiljard som Centerpartiet och Alliansregeringen nu satsar på detta mellan 2012 och 2014.

Och efterfrågan på den sortens stöd växer nu snabbt. För när jag reser runt i landet märker jag att det växer fram en modern byalagsrörelse för att bygga bredband över hela landet. Faktum är att bara man kommer utanför tullarna i Stockholm så märker man hur stor bredbandsfrågan är och hur allt fler ser den som helt avgörande för att ta till vara på all den utvecklingskraft som finns på landsbygden. Det som växer fram runt om i landet är som en modern, digital vägföreningsrörelse! Och varenda krona vi kan satsa på att stötta dem är välkommen och kommer göra stor nytta.

För mig är det oerhört inspirerande och imponerande att se all den värdefulla ideella tid som byalagen lägger ned på att ge landsbygden tillgång till bra bredband. Och just modellen att arbeta tillsammans med byalagen, och från det offentliga vara med och medfinansiera endel av deras kostnader för att bygga bredband, har visat sig vara en väldigt effektiv metod, som är väldigt viktig för att vi ska kunna nå målen i bredbandsstrategin. Därför är det viktigt att vi i Bredbandsforum idag bestämde oss för att vår åttonde arbetsgrupp ska bli en Byanätsgrupp, som ska stötta byalagen i deras arbete.

 

Ps. Tillhör du en av dem som är engagerad i frågan om att bygga ut  bredband på landsbygden, eller funderar du på att bli det? Idag lanserade också Post- och Telestyrelsen Bredbandskartan, en e-tjänst som utvecklats i samarbete med Bredbandsforum, och som på ett enkelt sätt visar tillgången till bredband i Sverige. Kartan syftar till att underlätta för de kommuner, län, byalag och privatpersoner som arbetar med regional planering eller vill komma igång med bredbandsutbyggnad. Ds.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *