Demokratin är inget företag

Jag tror att vi är många som har väntat på att få åtminstone en första signal om vilken politik Socialdemokraterna tänker föra under Stefan Löfven. Men jag tror få hade väntat sig att få höra att det Socialdemokraterna vill ha är en ”affärsplan” för Sverige.

Men så beskriver deras partiledare Stefan Löfven, deras partisekreterare Carin Jämtin, deras gruppledare i riksdagen Mikael Damberg och deras ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson Socialdemokraternas kommande skuggbudget på DN Debatt idag.

”Affärsplaner”. ”Varumärken”. Den offentliga sektorn beskriven som en ”koncern”. Jag tillhör dem som tycker att det är djupt oroväckande när politik kläs i ord som får det att låta som om demokratin vore ett företag. Och lägg därtill ofta ett toppstyrt företag.

För demokratin är inte, och får aldrig bli, till bara en spegling av näringslivet. Näringslivet och företagen är helt centrala i vårt samhälle. Det är där välstånd skapas. Det är där nya jobb blir till. Det är i näringslivet och företagen som idéer framforskade på fina högskolor och universitet kan omsättas i produkter och tjänster så att de de i praktiken kan göra skillnad i vår vardag.

Men politik är inte företagande. Och demokratin ska inte vägledas av samma metodik som ett företag.

Jag tror att svensk politik de senaste årtiondena gradvis har kommit att låna alltför mycket av det. Och jag är övertygad om att det vi behöver framöver inte är mer av den varan. Tvärtom.

Det vi behöver är mer av idéer och mer av visioner. Mer politik som vägleds och genomsyras av tydliga värderingar, som också görs synliga för flera. Vi behöver fler företrädare som berättar varför vi genomför den ena eller andra reformen, och på vilket sätt förändringen av just den skattesatsen stärker de värderingar och det vi vill ska känneteckna Sverige framöver.

En satsning på solel sker ju inte i ett vacuum, utan görs ju för att det är vårt moraliska ansvar att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem.

Ett stort paket för att hjälpa fler unga att få en färdig gymnasiexamen och få sitt första jobb svävar ju inte fritt, utan är ju något vi gör för att det är vår generations moraliska ansvar att se till så att vi har en långsiktigt hållbar arbetsmarknad som kan rymma oss alla – unga som gamla, infödda som invandrade.

Och en storsatsning på forskning och innovationer, bland annat på klimatsmart energi, görs ju inte för sig själv, utan för att fler ska få chansen att bidra med riktigt nytänkande, och för att fler svenska idéer ska kunna omsättas i framgångsrika företag och nya jobb i Sverige.

Jag ser fram emot att Socialdemokraterna och resten av oppositionen om några veckor har konkretiserat sin politik, så att vi kan få en spännande och saklig debatt om de olika idéer som finns för att fortsätta utveckla Sverige.

Själv tror jag att Sverige behöver mer av långsiktig hållbarhet, mer av klimat- och miljöansvar, mer av att ge utrymme för oss som enskilda att växa och utvecklas. Men jag tror också att vi behöver mer av den ödmjuka inställningen att vi självklart ska rätta till när en reform inte riktigt blev som vi tänkt oss. Att göra om och göra rätt är inget nederlag. Det är en självklar del av allt demokratiskt och politiskt arbete.

Jag ser fram emot att den efterlängtade framtidsdebatten, om ett par veckor när oppositionspartierna lagt sina skuggbudgetar, kan börja på allvar. Låt oss hoppas och bidra till att den debatten kommer handla mindre om ”affärsplaner” och om ”varumärken” för Sverige, och mer om med vilka idéer, visioner och värderingar vi vill utveckla Sverige och världen.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *