Digitaliseringskommissionens första delbetänkade klart

Digitaliseringskommissionens ordförande Jan "Gulan" Gulliksen överlämnar betänkande till Anna-Karin Hatt

Digitaliseringskommissionens ordförande Jan ”Gulan” Gulliksen överlämnar betänkande till Anna-Karin Hatt

”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Så lyder Sveriges it-politiska mål, som antogs av riksdagen på regeringens förslag strax före jul 2011. Det är ett ambitiöst mål. Men så är ju Sverige också sedan länge en framstående it-nation som regelmässigt ligger i topp i många internationella mätningar till exempel vad gäller it-användning och it-mognad.

Men den som redan springer med en lagerkrans runt halsen får inte slå sig till ro. Tvärt om måste man springa lite snabbare. Och ska man klara det krävs det ambitiösa målsättningar för att fortsätta ligga i topp.

Och det har vi i Sverige. Samtidigt räcker det inte bara med mål utan det krävs också konkreta medel, och just därför tillsatte jag och regeringen förra sommaren Digitaliseringskommissionen som leds av Jan Gulliksen som till vardags är professor på KTH. Digitaliseringskommissionens uppdrag är att verka för att vi når målet i Sveriges digitala agenda – It i människans tjänst.

Det Digitaliseringskommissionen ska göra är att beskriva och analysera hur den faktiska utvecklingen mot det it-politiska målet ser ut, och rapportera tillbaka det till mig och regeringen. Dessutom har de i uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som krävs för att vi ska kunna nå målen i den digitala agendan. I det ingår att identifiera de områden där vi behöver sätta in ytterligare insatser för att Sveriges ska behålla sin tätposition som it-nation, och kunna ta steg framåt från den positionen.

När jag idag kunde ta emot Digitaliseringskommissionens alra första delbetänkande ”En digital agenda i människans tjänst – Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter (SOU 2013:31)” innebar det att vi nådde en viktig milstolpe i det arbetet. Deras första delbetänkande ska ses som en startpunkt för deras uppdrag att genomföra mätningar av det digitala Sverige. Utifrån dessa mätningar ska kommissionen sedan formulera vilka ytterligare insatser som krävs för att Sverige ska kunna nå det it-politiska målet om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *