En nollvision mot ofullständiga betyg

Idag skriver Miljöpartiets nya språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin på DN Debatt om situationen i skolan, och det faktum att vi år efter år sett var fjärde gymnasieelev lämna skolan utan godkända betyg. Jag håller mer än gärna med om att det är ett misslyckande för den svenska skolan, och ett gigantiskt svek mot en hel ungdomsgeneration.

Samma ämne tog Swedbanks VD Michael Wolf sig an härom dagen i Expressen, där han träffsäkert påpekade  ”tänk om vart fjärde flygplan störtade, eller var tredje mjölkpaket var odrickbart”.

En bra skola är det enskilt viktigaste både för att stärka ett land och för att ge bästa möjliga förutsättningar för varje enskild människa att utvecklas. Ingenting är så effektivt som en bra skola om man verkligen vill utjämna sociala skillnader, ge likvärdiga villkor och ge alla en chans att lyckas och att förverkliga sina drömmar. Skolan är helt enkelt livsviktig – både för eleven och för vårt samhälle.

Därför måste skolan stå högt på dagordningen för varje parti som vill göra anspråk på att ägna sig åt framtiden.

Vill vi på allvar ta itu med systemfelen i den svenska skolan då vet vi, genom internationella och nationella forskningsresultat, att det är rektors ledarskap på skolan, bra lärare som har höga förväntningar på eleverna och en elevanpassad skola med bra uppföljning som är själva framgångsreceptet. Just därför har Centerpartiet t ex drivit på för en ny rektorsutbildning, ny lärarutbildning, mer tidiga insatser i skolorna och en bättre uppföljning av elevers resultat. Men mer behöver göras. Att se till så att alla barn får använda moderna it-baserade lärverktyg i skolan är en viktig insats, eftersom vi vet från andra länder att den elev som har svårt att klara sig med traditionella läromedel kan lära sig lika bra eller t.o.m ännu bättre än en högpresterande elev om man bara får tillgång till rätt hjälpmedel.

Vårt gemensamma politiska fokus måste vara tydligt: inte ett enda barn ska lämnas därhän. Utanförskapet ska pressas tillbaka och skolan är ett av våra viktigaste verktyg för att åstadkomma det.

Om det finns någonting som Sverige verkligen skulle behöva så är det en nollvision mot ofullständiga betyg.

1 Comment
  • Peter Christensen
    juli 3, 2011

    Läser ”systemfel” i skolan. Jo något är fel är det när så många blir utslagna istället för att skolan ska vara nyckeln för deras framtid. Jag tror det ligger ett systemfel i alla hinder som eleverna måste ta sig förbi. För en del är hindren låga för andra är de höga och ibland kommer de aldrig förbi. Mer vikt vid färdighet och individuell förmåga, än att passa in i en statisk kunskapsnivåmall. I TV-programmet smart som en femteklassare föll en läkare på att inte kunna stava till abborre. Med det vill jag säga att av en femteklassare sätter vi kunskapsmål som kan vara svåra hinder för vissa elever, och som vi samtidigt vet är helt onödig kunskap för en läkare eller civilingenjör.

    Med ökat användande av IT-stöd, bör vi också i grunden ändra vår syn på vad som är kunskap, vad behöver man kunna för att ta sig fram i livet. D.v.s. en ny läroplan.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *