Ett hinder mindre på vägen

Bland de beslut som regeringen fattar (och som inte alltid dyker upp på propositionslistor) finns det en hel del som kan få en stor betydelse på sikt, även om de inte får omedelbar uppmäksamhet.

Vill vi klara omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem måste vi fasa ut användningen av fossila bränslen inom transportsektorn. En större andel elfordon i transportflottan är ett viktigt steg för att nå visionen om en fossiloberoende fordonsflotta. Därför satsar regeringen bl.a. på elbilar t.ex. genom ett demonstrationsprogram för elbilar och laddhybrider och genom supermiljöbilspremien för bilar med låga utsläpp.

Men det räcker inte med att bara få fram de nya bilarna. De måste kunna tankas också. Nya elfordon måste t.ex. kunna anslutas till nätet på ett lätt och effektivt sätt. Vi behöver en ladd-infrastruktur där du inte bara kan ladda ditt fordon hemma, utan även när du åkt till jobbet, affären eller till släkten. Pendlare, taxi, hemtjänst och en rad andra resenärer kommer behöva olika möjligheter att ladda elbilar.

Bland de innovativa tänkarna som jobbar med elbilar och elnät finns också de som har ideér om att elbilarna i framtiden ska kunna utgöra ett extra ”kollektivt batteri” som kan bidra till att jämna ut effekttopparna på nätet. När efterfrågan är stor så matar parkerade bilar ut el på nätet, och när efterfrågan är låg, laddar den batteriet istället. Visionerna är många, möjligheterna stora, och de behöver bra förutsättningar för att kunna växa och utvecklas.

Idag finns de en bestämmelse som säger att en elektrisk starkströmsledning inte får byggas eller användas utan tillstånd, så kallad nätkoncession. Om ett företag vill bygga större anläggningar för att ladda elbilar, t.ex. vid en parkeringsplats, kan den bestämmelsen leda till problem. Om företaget inte fått något särskilt undantag behöver de nämligen med dagens regler ansluta varje laddstolpe separat till det koncessionerade nätet. Och deg innebär både högre investeringskostnader för anslutning liksom högre kostnader för abonnemangen.

För att komma åt detta problem – som skulle kunna hämma framväxten av den infrastruktur som framtidens elbilar behöver – så har regeringen idag tagit ett steg för att göra det enklare att bygga laddstolpar. På dagens regeringssammanträde beslutade vi om en förordningsändring som innebär att elnät vars syfte är att ladda elbilar ska ha ett generellt undantag från koncessionskrav. De är en ändring som i praktiken gör det enklare och billigare att bygga laddstolpar.

Vi vet inte idag vilken roll elbilarna kan få på sikt, men idag såg vi till så att de har ett hinder mindre på vägen.

0 Comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *