Ett råd som gifter ihop mina ansvarsområden

För 25 år kände inte många av oss till internet, och ännu mindre smarta mobiltelefoner. I dag har internet revolutionerat mångas vardag, och varannan svensk – också jag själv – har en smartphone i fickan. Sverige har anpassat sig snabbt till den nya teknologin och ligger nu i framkant i den omdaning av samhället som sker med hjälp av it.

På samma sätt står vi nu inför en väldigt spännande omvälvning på energiområdet. I grunden handlar den utmaning vi nu står inför om att gifta ihop mina båda ansvarsområden: it – och energiområdena.

Det äktenskapet går under samlingsnamnet ”smarta elnät”, som syftar på ett elnät som i långt större utsträckning än idag använder sig av och möjliggör smart  informationsteknik. Med hjälp av it kan smarta elnät bidra till att vi kan nå våra ambitiösa energi- och klimatmål samtidigt som det är det som i praktiken kan ge förutsättningar för en ökad konsumentmakt på elmarknaden. Smarta elnät är ett område som mycket väl kan utvecklas till en svensk tillväxtbransch och därmed bidra till många nya jobb och värdefulla exportintäkter. De förslag som jag och regeringen lagt under våren, bland annat om  timvis mätning av el, är exempel på sådant som smarta elnät gör möjligt.

Smarta elnät rymmer stora utvecklingsmöjligheter, men det är inte en utveckling som kan beställas fram. Men det vi kan och ska göra är att identifiera och undanröja de hinder som finns på vägen och skapa förutsättningar för att Sverige ska bli världsledande i utvecklingen och därmed öppna för nya svenska exportsuccéer.

Därför har jag idag presenterat regeringens satsning på ett samordningsråd för smarta elnät. Det skedde vid ett seminarium i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, en stadsdel som är under uppbyggnad och som kommer bli en provplats för framtiden, där smarta elnät knyter samman bland annat småskalig elproduktion med lagringsmöjligheter för energi och elbilar.

Till ordförande i samordningsrådet har vi utsett Maria Khorsand, som är VD för SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Maria har en gedigen bakgrund från teknikområdet och näringslivet i företag som Dell, OMX och Ericsson. Tillsammans skrev vi idag på Ny Tekniks debattsida om att ett ”Nytt råd ska bädda för smarta elnät”.

Samordningsrådet kommer bli en viktig och tydlig röst under hela sitt arbete. Deras uppdrag är att etablera en kunskapsplattform, men också ta fram en handlingsplan med förslag på hur smarta elnät kan utvecklas i Sverige. Och det är viktigt, för smarta elnät förtjänar större uppmärksamhet, och rymmer viktiga delar av svaret på hur vi i praktiken kan nå en hållbar energiförsörjning, utveckla vår välfärd och förverkliga våra högt ställda miljö- och klimatambitioner.

Jag vill verkligen önska Maria och alla de andra ledamöterna i samordningsrådet varmt lycka till med sitt arbete!

 

Ps. Nyfiken på vilka som valts ut för att sitta i samordningsrådet för smarta elnät? Svaret på det hittar du i det här pressmeddelandet. Ds.

 

0 Comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *