Ett steg närmare mer egen förnybar el

”The Swanson effect” , eller ”Swansons law”, kallas den fantastiska utveckling som vi nu ser i den snabbt sjunkande kostnaden för solceller. 1977 kostade en solcell ca 77 dollar per installerad watt, en kostnad som nu sjunkit till närmare 77 cent. Den som har givit namn åt den effekten, Richard Swanson, grundande ett av USA:s större solcellsföretag, och begreppet kommer sig av hans teori om att priserna på solceller sjunker i takt med att den globala tillverkningen av solceller ökar.

Det är den utvecklingen som ligger bakom att solceller på det egna hustaket inte längre är science fiction, utan något som många svenskar idag kan skaffa och låta sätta upp, med allt bättre ekonomi. Och redan nu har tiotusentals svenskar tagit steget och investerat i egen elproduktion i form av vind, vatten och sol, vilket förstås är något som både Centerpartiet och Alliansregeringen välkomnar. Med mer smålskalig förnybar elproduktion ökar vi den förnybara elen, samtidigt som fler konsumenter skaffar sig en starkare ställning på elmarknaden, och tar kontroll över sina egna elkostnader.

En av de mest diskuterade idéerna för att göra det ännu mer lönsamt att bli sin egen elproducent är det som kallas nettodebitering. En idé som bygger på att den som producerar och säljer egen el (när solpanelerna producerar mer el än man just då behöver för eget bruk) ska få kvitta den mot den el som man (när solpanelerna producerar mindre el än man just då behöver) köper från nätet, och slippa betala energiskatt och moms för den el man säljer. Nettodebitering är helt enkelt en modell som gör det ännu mer lönsamt att producera sin egen förnybara el.

För att Sverige ska kunna införa ett sådant system måste vi utforma en modell som ligger i linje med EU:s skatteregler, och som blir hållbar också över tid. Just därför har nu en särskild utredare, utsedd av Finansdepartementet, haft i uppdrag att utforma en framkomlig modell, och i fredags i förra veckan lämnade han sitt förslag.

Det utredaren redovisat är två förslag, dels ett kvittningsskatteförslag, som liknar den modell som oftast förekommit i den allmänna debatten, och dels en avdragsmodell, som till sin konstruktion liknar dagens RUT- och ROT-avdrag. Rent ekonomiskt skulle effekterna av modellerna bli ungefär desamma för den enskilde elproducenten, men för att få en modell som säkrast håller sig inom ramen för vad EU:s skattelagstiftning tillåter rekommenderar utredaren avdragsmodellen.

Det som nu kommer hända, när utredaren är klar med sitt arbete, är att regeringen omgående kommer skicka ut båda förslagen på remiss, till branschen och andra berörda aktörer. Och den som följt mig och den här frågan tidigare vet att jag och Centerpartiet nu kommer verka för att vi från regeringen, när remissen är klar, ska lägga fram ett förslag till Riksdagen om att införa nettodebitering i Sverige. Mitt mål är att vi ska kunna lägga en sådan proposition nästa vår, så att det redan från nästa sommar kan bli en ännu bättre affär att ta steget och bli sin egen småskaliga, förnybara elproducent!

0 Comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *