Hållbar energi på Globala gymnasiet

På besök på Globala gymnasiet i Huddinge

Gästföreläser på Globala gymnasiet på Söder i Stockholm.

I förmiddags fick jag chansen att gästföreläsa för ett par naturvetarklasser på Globala gymnasiet på Söder i Stockholm, som är mitt uppe i ett projekt om hur hållbara energilösningar kan förbättra människors livsvillkor i fattiga länder. Och faktum är ju att energi är en förutsättning för att vi ska kunna sprida välstånd till fler och för att fler människor världen över ska kunna ta sig ur fattigdom. Och just därför var det extra roligt när Niklas Biller, som är lärare på Globala gymnasiet, hörde av sig och undrade om inte jag ville träffa hans elever och berätta om hur jag och regeringen arbetar med de här frågorna, från politikens håll.

Energi är en förutsättning för så mycket i vår tillvaro. Det är en förutsättning för att vi ska kunna hålla oss varma, för att vi ska kunna transportera oss, för att vi ska kunna laga vår mat, rena vårt vatten och för att vi ska kunna ha alla de prylar vi använder varje dag. Energi är helt enkelt en del av blodomloppet i vårt samhälle. Det mesta av det vi gjort sedan vi vaknade i morse, och fram tills nu, har krävt energi: strömmen i väckarklockan, energin till bussen eller tunnelbanan för att sig till skolan eller jobbet, belysningen där hemma och ute på stan. För att inte tala om all den energi som har krävts för att producera kläderna vi har på oss och frukosten vi åt i morse.

Som svenskar tillhör vi de lyckligt lottade i världen, inte minst vad det gäller energi. Vi har all den energi vi behöver för att klara vår vardag, men också för att vi ska kunna försörja en växande ekonomi som ger oss jobb och välfärd. Men många andra människor på planeten har väldigt mycket sämre tillgång till trygg och ren energi än vi.

De senaste årtiondena har världens energianvändning ökat extremt mycket. Bara sedan 1970-talet har världens energianvändning mer än fördubblats. Och frågan man kan ställa sig är: är det bra, eller dåligt?

Svaret på den frågan är både ja och nej.

För med den ökade energianvändningen har vi fått utveckling och välfärd. Tack vare den har fler fått tillgång till ljus, värme och fått chansen att resa och kommunicera. Och det är ju bra. För det innebär ju att fler människor har kunnat ta sig ur fattigdom och öka sin levnadstandard.

Det som är mindre bra är att den ökade energianvändningen, och nyttan av den, hittills har varit väldigt ojämnt fördelad. Å ena sidan finns det människor i länder som vårt eget, som har riktigt god tillgång på trygg energi. Å andra sidan finns det en stor mängd människor som fortfarande helt saknar en trygg och sund energiförsörjning.

Idag, 2014, är vi ungefär sju miljarder människor som lever på jorden. 1,3 miljarder av oss räknas som fattiga.

Lika många människor – 1,3 miljarder – saknar elektricitet. De saknar det i sina hem, som de istället måste lysa upp med ved eller med dyr och hälsovådlig fotogen. Men de saknar det också i sina skolor och på sina sjukhus, där man kanske bara har el några timmar per dag, och inte alltid vet när.

Dubbelt så många människor, 2,6 miljarder, saknar tillgång till rena matlagningsmöjligheter. Och enligt FN dör så många som ofattbara 3 miljoner människor varje år på grund av dålig inomhusluft, där bristen på rena matlangningsmöjligheter är en av de viktiga orsakerna.

Och vi kan fortsätta ännu längre: närmare 800 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten och varje år dör 3,5 miljoner människor på grund av att de saknar rent vatten.

Många av de här utmaningarna – fattigdomen, bristen på el, bristen på rena matlagningsmöjligheter, bristen på tillgång till rent vatten – hänger ihop, och de hänger i allra högsta grad ihop med behovet av energi. För den som även framöver måste lägga många timmar varje dag på att samla ved till en primitiv ugn, eller som inte kan värma sitt vatten ordentligt, kommer troligtvis att förbli i fattigdom. Och omvänt: om vi kan förse dem med trygg och ren energi, så får de helt nya möjligheter att ta sig ur fattigdomen och få chansen att leva ett både hälsosammare och bättre liv.

Det var om detta jag pratade när jag gästföreläste på Globala gymnasiet idag. Och om hur vi från svensk sida – genom vårt bistånd, genom att investera i fattiga länder genom så kallade Clean Development Mechamisms (CDM) och genom att driva på och samverka internationellt för att få fram internationellt bindanden åtaganden och billiga och miljöbra spisar och annan effektiv miljöteknik – faktiskt kan vara med och bidra och spela en viktig roll för att utrota energifattigdomen i världen. Om vi är med och ser till så att fler människor får tillgång till ren energi så kan vi ge dem värme och ljus, vilket innebär att de får mer tid och bättre möjligheter att utbilda sig och att arbeta. Vilket i sin tur är en förutsättning för att de ska kunna komma ur den fattigdom de idag befinner sig i.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *