Hattresan – dag 11, Brunneby musteri

I tisdags kväll mötte jag ett femtiotal östgötska centerpartister på Brunneby musteri.

En av dem som kom på mötet frågade mig om hur vi ska kunna få en vindkraftsutbyggnad som sker i samklang med lokala opinioner och med en lokal förankring.

Det är ingen hemlighet att de vindkraftsbolag som lyckats bra med att bygga ut vindkraft med ett gott lokalt stöd har lagt ganska mycket energi på att skapa just det stödet. Framgångsreceptet är i mångt och mycket att samla alla de som är berörda, och hitta smarta modeller som gör att de kan få del av de ekonomiska vinster som en vindkraftsetablering på deras mark, eller i nära anslutning till deras fastighet, ger. Fler vindkraftsbyggare borde ta efter den framgångsrika modellen.

Men vi kan också göra mer från politiskt håll. Jag skulle gärna stärka äganderätten och skärpa reglerna så att markägare som upplåter sin mark kan få en skälig intrångsersättning. Kan man få det då blir det också lättare att leva med om ens mark tas i anspråk för en kraftledning, en vindkraftsetablering eller för något annat samhällsviktigt ändamål. Men den som äger marken måste ha rätt att få en rimlig ersättning när hennes eller hans mark tas i anspråk.

Om fler vindkraftsbyggare ser till att dela med sig av vinsterna till de som är berörda, och vi stärker äganderätten och förbättrar reglerna för intrångsersättning nationellt då är jag övertygad om att vi kan åstadkomma den kraftfulla utbyggnad av förnybar energi som vi behöver för att minska och stegvis avveckla Sveriges beroende av kärnkraften som energikälla.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *