Hattresan – dag 10, tre raka besked om ekonomi

De senaste dagarna har handlat mycket om att ge besked i flera viktiga ekonomisk-politiska frågor.

På det temat skriver jag idag på SvD Brännpunkt om att jag tycker att Sverige borde avföra frågan om att gå med i EMU för åtminstone den kommande tioårsperioden. Bakgrunden är den ekonomiska oro vi befinner oss i, och osäkerheterna kring hur det framtida euro-samarbetet ska fungera. Innan frågan om ett svenskt eurointräde kan bli aktuell igen måste vi se förbättringar vad gäller statsskuldernas andel av BNP i eurozonen och ett helt annat ramverk för EMU. Dessutom ska det prövas och visa sig fungera även i praktiken. Min bedömning är detta kommer att ta minst tio år.

På samma tema är jag idag intervjuad i SvD om de kommande budgetförhandlingarna, och där är jag tydlig med att jag skulle vilja att vi avvaktade med att genomföra det femte jobbskatteavdraget. Vi har, och har haft, god ordning på statsfinanserna i Sverige och har sett till samla i ladorna under högkonjunkturen. Därför har vi stått oss relativt väl genom den ekonomiska krisen. Men den ekonomiska utvecklingen i världen och Europa är fortfarande högst osäker. I det läget måste vi dra ansvarsfulla slutsatser både vad gäller Sveriges förhållande till euron och hur prioriteringarna ska se ut i höstens budget.

Men, och det är viktigt, för mig är det en hederssak att löften till väljarna också ska hållas. Och därför vill jag samtidigt vara tydlig med att jag tycker att det femte jobbskatteavdraget ska genomföras innan vi på nytt går till val 2014. Men i den kommande budgeten vill jag hellre prioritera åtgärder som stärker tillväxten och utvecklingskraften i tjänstesektorn och de små företagen, exempelvis sänkt arbetsgivaravgift för småföretag och sänkt restaurangmoms.

Den tredje frågan som jag nyligt givit ett rakt besked i handlar om att jag tycker att det är hög tid att införa en obligatorisk a-kassa. När var tredje arbetslös saknar rätt till a-kassa är det fel på systemet. En obligatorisk arbetslöshetsförsäkring skulle skapa en betydligt bättre arbetsmarknad och skulle göra att fler fick en ekonomisk trygghet och därmed också kunde kännas sig tryggare när samhällsomvandlingar kommer.

Tre tydliga besked, som på olika sätt är väldigt viktiga för Centerpartiet och för Sverige.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *