Hattresan – dag 9, Örebro

Igår eftermiddag träffade jag centerpartister i en fantastiskt vacker miljö vid Naturens Hus i Örebro. Det blev ett inspirerande samtal om många olika frågor. Innan jag lämnade Naturens Hus reflekterade jag såhär över mötet.

En av de som deltog frågade mig om hur vi ska kunna lösa välfärdens utmaningar framöver, när vi vet att vi går mot en stor demografisk utmaning och utmaningar både vad gäller att finansiera en god och solidariskt finansierad välfärd, och se till så att välfärden framöver kan hålla hög kvalitet.

Jag tror att en av de stora utmaningarna handlar om att se till så att tillräckligt många kommer vilja arbeta i skolan, och i vården och omsorgen. Det är frågor som ligger mig varmt om hjärtat, och som jag arbetade med varje dag när jag som VD för Didaktus Skolor skulle locka unga och vuxna att läsa de vård- och omsorgutbildningar vi erbjöd.

Jag tror att det finns några viktiga saker vi måste göra för att klara det.

För det första. Om vi ska kunna få en skola som ger alla elever godkända kunskaper och rustar dem för morgondagens arbetsmarknad, då måste det finnas riktigt bra lärare som vill undervisa i skolan. Och om riktigt bra personer ska vilja bli lärare måste läraryrkets status höjas. Ett sätt att göra det är att se till så att riktigt bra lärare också kan få riktigt bra betalt, och att eleverna får vara med och utvärdera lärarna och att den utvärderingen finns med som ett av underlagen inför lönesättningen. Jag vill att centerpartister i våra kommuner, som är skolhuvudmän, verkar för att riktigt bra lärare ska kunna få riktigt bra betalt.

För det andra. Om det ska bli mer attraktivt att arbeta i vården och omsorgen då måste statusen höjas också där. Självklart är lönefrågan viktig även där men vi måste också se till så att det skapas karriärvägar i vården och omsorgen, så att de som funderar på att börja jobba där vet att det kommer finnas chans till professionell och personlig utveckling. Det måste gå att göra karriär, innehållsmässigt och lönemässigt i vården och omsorgen.

För det tredje. Det är stor synd och skam att det sitter utländska utbildade läkare i förorter som heter Bergsjön, Rinkeby och Rosengård, som inte tas till vara och får jobba i läkarbristens Sverige, bara därför att Socialstyrelsen varit och är alldeles för långsamma med att validera deras kunskaper och beskriva hur de måste komplettera sina kunskaper innan de kan gå in och jobba i vården och omsorgen. Det måste det snarast möjligt bli ändring på.

Lyckas vi med det – att se till så att riktigt bra lärare kan få riktigt bra betalt, att skapa karriärvägar i vården och omsorgen och ta till vara de människor som flytt eller flyttat till vårt land och som har med sig en vårdutbildning från sitt gamla hemland – då kommer vi också ha bättre chanser att se till så att det finns tillräckligt många kloka hjärnor och varma händer som vill jobba i den svenska skolan, vården och omsorgen.

 

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *