Jag skriver på DN Debatt idag

På DN debatt idag om min programförklaring

På DN debatt idag

Idag formulerar jag en programförklaring för min kandidatur som partiledare för Centerpartiet på DN Debatt. Läs och kommentera den gärna!

Den öppna process som Centerpartiet valt för att utse sin nya partiledare är bra. Och som ett led i det uppmanade valberedningens ordförande här på DN Debatt oss kandidater att vara öppna med vilka huvudutmaningar vi ser för Sverige, hur vi ser på Centerpartiets utveckling och Centerpartiet i Alliansen. Det här är mitt svar på de viktiga frågorna.

Förnyelsen av Centerpartiet bör handla om att stärka det som är bäst i vårt parti och utifrån det steg för steg bredda partiet till ett modernt allmänborgerligt parti, som på Thorbjörn Fälldins tid. Våra tydliga kännetecken är en stabil grund att bygga vidare på:

  • att värna en hållbar tillväxt i hela landet
  • att slå vakt om ställningen som Sveriges första miljöparti
  • att alltid stå upp för den enskilde gentemot överheter

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *