Juholt fiskar i grumliga vatten

När Centerpartiet höll sitt Almedalsseminarium i förra veckan valde vi temat ”Nybyggarlandet Sverige – en vision om ett öppet samhälle”. Det var ett självklart val, ett knappt år efter det att vi fått in ett främlingsfientligt parti i Sveriges riksdag och i en tid där vi fortsatt har stora utmaningar med att snabbt välkomna och släppa in dem som flytt till Sverige från andra länder.

Sett som ett genomsnitt tar det sju år för en man som flytt till Sverige att ta sig in på arbetsmarknaden. För en kvinna hela tio år. Det är långt från den vision om ”jobb från första dagen” som jag och många andra centerpartister vägleds av. Att bli satt i vänteläge, att inte få jobba fastän det kanske är det man allra helst vill, är ett slöseri med människor och med våra gemensamma kunskaper.

Därför sitter det läkare i våra förorter som inget hellre  vill än att få göra ett handtag i vården, men inte får därför att valideringssystemet fungerar alldeles för långsamt. Därför sitter det it-tekniker och längtar efter att få jobba, men inte får därför att de först måste ta sig igenom en dåligt inidividanpassad SFI. Därför går varje dag mänskliga resurser till spillo, kraft som successivt omvandlas till passivitet och utanförskap.

I den tiden, och i en tid när vi vet att vi de kommande tio åren kommer behöva all arbetskraft vi kan få för att klara generationsväxlingen i den offentliga sektorn och för att möta näringslivets behov av kompetent arbetskraft, i en sådan tid ställer sig Håkan Juholt (s) och premiärtalar i Almedalen och föreslår att det ska bli svårare för människor att arbetskraftsinvandra till Sverige. Som om han inte visste att Sverige framöver kommer behöva både alla oss som redan finns här, och var och en som är beredd att komma hit. Som om han inte visste att hela Europa, av demografiska skäl, inom loppet av 5-10 år ska klara utmaningen att generationsväxla 50 miljoner människor på den europeiska arbetsmarknaden. Och att Sverige måste klara hävda sig i kampen om dem som är beredda att flytta över gränserna.

Det Juholt gör är att fiska i väldigt grumliga vatten. Han spelar på rädslan för att någon ska ”komma och ta jobben ifrån oss”. På känsliga strängar hos dem som (s) så många gånger tidigare lämnat i sticket och inte tvekat att förpassa till förtidspension och livslångt utanförskap. Men att gå på i Göran Perssons gamla fotspår och försöka skrämmas med något som påminner om talet om ”social turism” är inte en väg mot framtiden. Det är en väg bort från det som gjort och gör Sverige framgångsrikt – med öppenhet mot omvärlden, med frihandel och fri rörlighet över gränserna, med välkomnande attityder gentemot de som vill komma hit och bygga Sverige.

Sanningen är att Sverige inte vore vad det är om vi inte genom århundradena haft en stark öppenhet mot omvärlden. Och Sverige kommer inte bli vad det kan bli om vi inte varje dag och varje stund fortsätter försvara den öppenheten.

Det är där Sverige har sin framtid. Inte i de grumliga vatten som Juholt försöker fiska i.

 

Ps. Ett bra sätt att ta sig an integrationsfrågan beskrev statssekreteraren Jasenko Selimovic (fp) på DN Debatt igår, ett perspektiv som han också lyfte fram när han och jag deltog i Swedbanks seminarium i Almedalen i förra veckan. Ds.

Pss. Den som tröttnat rykten och söker sanna fakta bakom invandringens fördelar och utmaningar borde titta in på sajten Migrationsinfo, ett strålande initiativ signerat tankesmedjan FORES. Dss.

8 Comments
 • Jan Lenander
  juli 11, 2011

  Jag tror starkt på centerns väg om att fokusera på möjligheterna med invandrare utan att blunda för de problem vi ska lösa.

  Sossarna och sorgligt många andra har en sorgligt felaktig syn på hur arbete skapas. Den här tankegången om att jobben är statiska och att lämnar någon ett jobb så blir en plast ledig är totalt katastrofal. När ekonomichefen säger upp sig vågar inte VD:n anställa fler vanliga medarbetare för att kontrollen av ekonomin blir svagare. När IT-gurun lämnar företaget kan de inte ta hand om nyanställdas behov av datorstöd och får låta bli att anställa.

  Duktigt folk skapar arbetstillfällen för andra och duktiga invandrare är det bästa sättet att lyfta vår syn på alla invandrare. Vi ska ge bättre möjligheter för alla duktiga invandrare att vara med och bygga det framtida Sverige.

  • GGG
   juli 14, 2011

   Självklart skall vi det! Men efter fem år av alliansstyre och med en arbetslöshet på i stort sett samma nivå som innan tillträdet verkar Alliansens arbetslinje tämligen urspårad om nu syftet var att skapa nya arbetstillfällen för de som just inte har arbete. Kanske var dock syftet någonting annat? Arbetslinjen kanske mer handlar om att skapa större välfärdsskillnader mellan de som har det där arbetet och de som inte har. Då har Allianspolitiken verkligen lyckats. Oavsett så har Näringspolitiken helt misslyckats, vilket skulle vara Centerpartiets skötebarn. Det är ju ändå den politiken som skall stå för utvecklingen av framtidens arbetstillfällen. Positivt tänkande främjar nödvändigtvis inte en framgångsrik näringspolitik. Det krävs mer än så.

 • Anonym
  juli 13, 2011

  Det är en myt att det sitter mängder av läkare och raketforskare i våra förorter som skulle platsa på kvalificerade positioner.  Det finns många som har dubiösa betyg från dubiösa universitet. Jag vill inte hamna hos en läkare som föreskriver yoghurt och gurka för all åkommor, som visade sig i ett program av Janne Josefsson. En läkarutbildning i Irak eller Egypten kan inte direkt överföras på svenska förhållanden.  Nej,  situationen  100-falt värre. T.ex. så är över sextio procent av somalierna i Borlänge är analfabeter. Dom är dömda till ett liv av bidragsberoende. 

  Jag tror på en arbetskraftsinvandring typ den modell man använder i Kanada och Australien. D.v.s. krav på utbildning och att arbete redan finns innan ankomst. Och inte okvalificerad invandring av städare och restaurangpersonal som sker nu.

 • Hans Blücher
  juli 13, 2011

  Almedalsveckans mest intressanta bidrag enligt min mening rörande integrationsfrågor fann man på ett annat ställe, rekommenderar http://www.axess.se/tv/player.aspx?id=2494

 • GGG
  juli 14, 2011

  Det är en klar myt att Socialdemokraterna inte har ordnat arbetstillfällen i Sverige genom historiens lopp. Det har gjorts. Kanske på rätt sätt ibland och kanske på fel sätt i andra fall. Idag sitter vi på en arbetslöshet som liknar den runt 2004/2005. Detta trots en strålande statlig ekonomi. Hur hänger då det ihop med integrationsidén via arbetslinjen, den som Alliansen förfäktat i 5 (fem) år nu? Det är uppenbart att lösningen inte sitter i Alliansmodellen även om problemformuleringen gör det. Alliansens ekonomiska huvudnummer är att stycka i försäkringssystemen för att därigenom finansiera vidare jobbskatteavdrag. Detta kallas för Arbetslinjen. Men Allianskollegiet har då förbisett grundbulten i den reala Arbetslinjen. Nämligen näringslinjen. Dvs den linje som driver  fram skapandet av Arbetstillfällen. Jobbskatteavdrag gynnar konsumtion och lågproduktiva tjänster men knappast investeringar i t ex högproduktiva exportsektorer, de somhelst skall anställa många av dem som idag är arbetslösa, varav en hel del invandrade. Alliansen har en guldkantad retorik för sin nuvarande politik. Men den verkliga välfärden byggs genom investeringar, arbete och produktion.

 • Sossetanten
  juli 17, 2011

  Inlägget bygger på en ren lögn. Det är inte arbetskraftsinvandring utan lönedumpning Juholt protesterar emot i sitt tal i Almedalen. En avsevärd skillnad (!) Centern har dessvärre ljugandet som sitt enfaldiga politiska verktyg. 

  • Anonym
   juli 18, 2011

   Frågan gäller huruvida Juholt vill försvåra för arbetskraftsinvandring eller inte, och efter att ha lyssnat på Julholts tal står det klart att så är fallet. Bl.a. sa han att Migrationsverket skulle få i uppdrag att kontrollera varje företag som hade arbetskraftsinvandrare. Tillsammans med den falska uppgiften om de 54 företagen är det ganska så uppenbart vad Juholt har för avsikter.

 • Anonym
  juli 19, 2011

  Vilket kvalificerat svammel.
  Under arbetskraftsinvandringen under 60 talet tog det endast några dagar att komma igång och jobba.
  Skall dessa läkare och raketforskare behöva sju år på sig att lära sig svenska.
  Invandringen är inte annat än ett stort flummprojekt av våra politiker.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *