Operatörerna måste hålla sina löften

It- och energiminister Anna-Karin Hatt på PTS marknadsdag

It- och energiminister Anna-Karin Hatt på PTS marknadsdag

Sverige ska ha bra mobila kommunikationer i hela landet. På det temat inledningstalade jag idag på Post- och Telestyrelsens marknadsdag , där jag fick chansen att vända mig direkt både till PTS och till mobiloperatörerna.

Från regeringens håll har vi gjort och fortsätter göra väldigt mycket för att vi ska kunna bygga ut den mobila telefonin i Sverige. Faktum är att Alliansregeringen är den regering i hela Europa som har frigjort mest eterutrymme för att operatörerna ska kunna bygga ut den mobila telefonin.

Men de senaste åren har vi också mycket medvetet gjort förändringar för att stärka konsumenternas ställning på mobilmarknaden. I den nya lag som antogs för ett och ett halvt år sedan har vi stärkt konsumenternas rättigheter att få rättvisande och tillgänglig information, och vi har också gjort det lättare – för den som är missnöjd – att kunna byta från en operatör till en annan. Starkar konsumenter, som kan göra tydliga och medvetna val är bra – för konsumenterna själva, men också för operatörerna och för hela mobiltelefonins utveckling. Om krävande konsumenter kan rösta med fötterna och driva utvecklingen framåt med det, så är det något som vi alla tjänar på.

Vid sidan av det har vi också sett till så att de tillstånd operatörerna har för att bygga ut de mobila tjänsterna numera är  teknikneutrala, så att det är möjligt att bygga ut och gå över till nyare och effektivare teknik.

Allt detta göra att svenska operatörer har bland de allra bästa förutsättningarna i Europa för att bygga ut den mobila telefonin. Och nu måste operatörerna också svara upp mot det.

För just nu växer missnöjet med hur mobiltelefonin fungerar runtom i landet. Och när jag talade direkt till operatörerna om det så var jag väldigt tydlig med det:

När Sverige är Europamästare i att förse er med radiospektrum för att bygga ut mobiltelefonin, så innebär det att ni har bra förutsättningar. Och sådana bra förutsättningar borde också betyda att vi både kan och ska ha det bästa och mest välfungerande mobilnätet i hela Europa.

Men långt ifrån alla svenskar upplever att det är så idag. För just nu växer människors missnöje med mobiltäckningen. Vi hör det på landsbygden, där näten fortfarande inte täcker så mycket som människor skulle önska.

Vi hör det i städerna, där efterfrågan ökar snabbare än era nät byggs ut.

Och vi ser det när människor misströstar när den mobila tekniken inte funkar när man är på resande fot.

Och det här växande missnöjet, som jag väldigt tydligt hör, är inte begränsat till en viss operatör, eller till någon särskild del av landet. Det finns och det växer snabbt, på många håll i landet.

Vi ser det i de många ”skämskartor”, som nu tas fram.

Vi ser det när antalet konsumenter som klagar till Allmänna reklamationsnämnden och Telekområdgivarna stadigt ökar.

Och vi ser det när antalet frågor som ställs till mig i riksdagen och i debattartiklar runt om i landet stadigt växer.

Att allt fler tycks bli allt mer missnöjda med hur mobiltelefonin fungerar är något som verkligen bekymrar mig, och det är något som borde bekymra såväl PTS som varenda mobiloperatör.

Samtidigt som vi kan höra hur missnöjet växer i landet, så hör vi ibland också något helt annat. Alldeles nyss kunde vi höra en person som representerade en av de större operatörerna kommentera läget. Och hans kommentar var att beklaga sig för att mobilkunderna, som han sa, har väldigt ”högt ställda förväntningar”.

Det är möjligt att det finns de som tycker så. Men låt oss då stanna upp och tänka efter ett tag.

Vad är det som är så ”väldigt högt” i mobilkonsumenternas förväntningar?

Är det förväntan om att man faktiskt ska kunna ringa med sin mobil utan att drabbas av ständiga avbrott, där man rör sig eller bor?

Är det förväntan att man ska kunna ha täckning på de platser där era kartor visar att det ska vara så?

Eller är det förväntan om att man ska få den tjänst som man faktiskt har betalat för?

Självfallet är det så att operatörerna måste leva upp till de löften de har givit. Har man lovat täckning, så ska man också ordna det. Har man anslutit fler kunder än vad näten är byggda för så måste man se till så att näten klarar fler:

Låt mig vara riktigt uppriktig mot er; det är inte ok att svenska mobilkonsumenter inte får det de har rätt att förvänta sig. Det måste bli ändring på det. Det måste bli slut på orealistiska löften. Det måste bli slut på täckningskartor som inte har någon koppling till det människor upplever i verkligheten. Och det måste till större investeringar i era nät så att de täcker och räcker när allt fler nu vill använda era tjänster allt mer.

Om du vill läsa talet i sin helhet hittar du det här.

Vill du hellre se hur media rapporterat om detta kan du läsa Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Ekot, Sveriges Radio Sörmland, Sveriges Radio Norrbotten, Computer Sweden eller Ny Teknik.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *