Tre steg för en grönare transportsektor

Idag går det närmare en personbil, en lastbil, en buss eller ett annat motorfordon på varannan svensk. Ingenstans är vi så beroende av fossila drivmedel, av olja, som i våra vägtransporter. Och de fossila bränslena är huvudorsaken till de mänskligt orsakade klimatförändringarna.

Ska vi klara klimatet måste vi ställa om till hållbara transporter. Just därför har Centerpartiet och Alliansregeringen slagit fast visionen om att Sverige ska vara klimatneutralt 2050, och att vi till 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Och sedan i somras sitter några av landets ledande experter, på mitt och regeringens uppdrag, och utarbetar förslag på vad vi behöver göra för att ta oss dit, i utredningen om den fossiloberoende fordonsflottan.

Samtidigt som de arbetar fortsätter vi i Centerpartiet och Alliansregeringen arbetet för att ställa om till en hållbar transportsektor. För när det finns åtgärder som vi redan vet är bra, finns det ingen som helst anledning att vänta.

Ska vi få en hållbar transportsektor behöver vi använda mer förnybara drivmedel. Just därför förbereder regeringen nu ett nytt kvotpliktssystem som ska träda i kraft nästa år och som kommer öka inblandningen av biobränslen i all den bensin och diesel som många svenskar tankar idag. Med mer förnybart och mindre fossilt i varje liter bensin och diesel kan vi snabbt minska koldioxidutsläppen, utan att någon behöver byta sin bil. Enbart denna ökade låginblandning kommer minska våra koldioxidutsläpp med 300 000 ton, varje år.

Samtidigt som blandar in mer förnybart i bensin och diesel behöver vi fortsätta främja de rena och höginblandade biobränslena, som t.ex. E85 och biogas. Om producenter ska våga göra de investeringar som krävs för att vi ska kunna ha tillräckligt mycket av de förnybara bränslena framöver, och om konsumenter ska vara beredda att köpa bilar som går på förnybart, behövs det fortsatt goda villkor och långsiktiga besked. Därför är det bra att vi i regeringen nu också kan ge besked om att de höginblandade biobränslena, som biogas och E85, även framöver kommer vara befriade från skatt. Den skattebefrielse som skulle ha upphört efter 2013 kommer alltså finnas kvar också framöver.

Båda dessa reformer kommer leda till att vi får in mer förnybara drivmedel i de svenska transporterna. Men för att vi ska få en grönare transportsektor krävs också allt fler och allt bättre miljöbilar. Därför är det väldigt bra att vi, när vi presenterar regeringens ekonomiska vårproposition på måndag, också kan ge besked om att vi tänker fortsätta främja de bästa miljöbilarna.

Idag har många möjlighet att få en tjänstebil via sin arbetsgivare, som en tjänsteförmån som man skattar för. Att se till så att det lönar sig för den som har en förmånsbil att välja miljöbil är ett bra sätt att få ut fler miljöbilar på marknaden, och driva teknikutvecklingen framåt. Om fler förmånsbilsinnehavare väljer miljöbil kan vi successivt få en allt mer miljövänlig bilpark, och på sikt fasa ut de fossila bränslena. Det system som finns, och som gäller till och med i år, innebär att förmånsvärdet för de miljöbästa bilarna är 40 procent lägre än för andra. Det är ett system som varit väldigt framgångsrikt och som bidragit till att var tredje ny förmånsbil idag är en miljöbil.

De här förmånliga tjänstebilsvillkoren skulle ha löpt ut efter december i år, men redan tidigare har jag, Annie Lööf och Centerpartiet sagt att vi gärna vill förlänga de förmånliga förmånsreglerna för miljöbilarna. Och nu ger Alliansregeringen besked om det. I Ekot idag berättar jag att regeringen, i den ekonomiska vårproposition som vi presenterar på måndag, kommer föreslå att elbilar, gasbilar och laddhybrider även framöver ska ha ett lägre förmånsvärde än andra bilar. Vårt förslag är att nedsättningen för elbilar, laddhybrider och gasbilar liksom tidigare bör vara 40 procent och att de goda villkoren ska finnas kvar i ytterligare tre år, till och med 2016. Bland övriga medier som fångat upp nyheten finns TT, Aftonbladet och Ny Teknik.

Det nya kvotpliktssystemet som kommer öka låginblandningen av biobränslen i bensin och diesel, den fortsatta skattebefrielsen för höginblandade och rena biodrivmedel som etanol och biogas, och det nedsatta förmånsvärdet för miljöbilar är tre viktiga insatser för att ställa om till en hållbar transportsektor och minska de svenska koldioxidutsläppen.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *