Säkra och hållbara energisystem runt Östersjön

I samspråk med Tysklands ekonomi- och teknologiminister, tillika vice förbundskansler, Philipp Rösler.

I samspråk med Tysklands ekonomi- och teknologiminister, tillika vice förbundskansler, Philipp Rösler.

Igår och idag har jag träffat mina energiministerkollegor från länderna kring Östersjön (Island, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen, Tyskland och Sverige) för att diskutera olika energifrågor. Mötet i Berlin ägde rum inom ramen för BASREC, Baltic Sea Region Energy Co-opereration, vilket är Östersjöländernas samarbete på energiområdet.

Det finns ett stort spann mellan de länder som deltar i BASREC och mellan våra olika perspektiv på energifrågorna. Sverige och Danmark är förkämpar för förnybart, medan andra har mer fokus på helt andra energislag. BASREC är ett viktigt forum som ger oss chansen att – oavsett förutsättningar och utgångspunkter – utbyta erfarenheter och samarbeta där vi kan se att vi har gemensamma intressen.

Min uppmaning vid mötet var att vi inte får se försörjningstrygghet och investeringar i energieffektivisering och förnybart som varandras motsatser utan att vi måste se dem som viktiga delar som hänger ihop och som faktiskt förutsätter varandra. Och att det enda sättet att åstadkomma en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt i Europa är att ställa om till långsiktigt hållbara energisystem.

Under måndagen inledningstalade jag vid mötets första session som handlade om säker tillgång och efterfrågan på energi, och då – liksom vid flera andra tillfällen – poängterade jag just detta.

Under möten som de här finns det alltid tillfällen att prata bilateralt med mina kollegor. Så också denna gång. Tillsammans med min tyske kollega, ekonomiminster Phillip Rösler, som också är partiledare för Centerpartiets liberala systerparti FDP, diskuterade jag effekterna av det tyska delstatsvalet härom dagen, men också Tysklands strategi för att klara av att avveckla all sin kärnkraft till 2022 och de pågående förhandlingarna i EU kring energieffektiviseringsdirektivet, infrastrukturförordningen och mycket annat.

Med Danmarks driftige klimat-, energi- och bostadsminister Martin Lidegaard (från Centerpartiets liberala systerparti Radikale Venstre) pratade jag om hur vi skulle kunna forma en vision för en nordeuropeisk energimarknad.

Och med den före detta isländske statsministern Halldor Asgrimsson – numera generalsekreterare för Nordiska Ministerrådet – (och, ja, tillhörande ännu ett systerparti – Framsokknarfluokkorinn – till Centerpartiet) pratade jag om gamla gemensamma minnen, från det nordiska samarbetet och från mina tidigare besök på Island.

Bara för att nämna några av alla de diskussioner man får chansen till under möten som detta.

Innan vi skildes åt tidigare idag antog vi ett antal prioriteringar för de kommande tre årens BASREC-samarbete. I det arbetet kommer ökad utveckling av det förnybara, ökad energieffektivisering och ett fördjupat arbete kring vilka energiinfrastrukturinvesteringar som är mes angelägna, och hur finansieringen av de kan underlättas, vara viktigt. Och i och med att de nya prioriteringarna slagits fast lämnade också Tyskland, som fram tills nu varit ordförande i BASREC, vidare stafettpinnen till det inkommande ordförandelandet Ryssland.

Det mest bestående intrycket efter de två dagarna i Berlin är att även om perspektiven ibland är väldigt olika runt Östersjön så är många av våra utmaningar och förutsättningar gemensamma: vi har stora behov av att investera i ny energiinfrastruktur, samtidigt som vår region har väldigt goda förutsättningar bland annat för mer bioenergi och en utbyggd vindkraft. Det är bra förutsättningar som vi måste bygga vidare på. För det ligger i vårt gemensamma intresse att vi, nu när vi står inför att göra stora investeringar i ny energiinfrastruktur i Europa, väljer att satsa rätt från början!

Ps. För mig var besöket i Berlin första gången som jag, sedan senast jag var där 1988, haft chansen att besöka staden igen. Den omvandling som skett sedan dess – när Berlinmuren fortfarande löpte genom staden – kan nästan inte beskrivas i ord. Så mycket har förändrats och så mycket har medvetet gjorts för att , inte minst med hjälp av de nya byggnader som uppförts, binda samman gamla Öst- med gamla Västberlin. Något som syntes väldigt tydligt när vi igår kväll tog paus i diskussionerna för en timmas båttur på floden Spree. Nästa gång hoppas jag kunna stanna lite längre och bekanta mig mer med det nya, öppna Berlin! Ds.

0 Comments

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *