Sans, balans och öppenhet på nätet

Under den senaste veckan har flera svenska myndigheter och företag fått se sina hemsidor utsatta för överbelastningsattacker, vilket inneburit att de tidvis gått ner och inte varit möjliga att komma in på. Att hemsidor sätts ur spel är förstås ett problem i sig, inte minst i ett samhälle där vi allt mer söker den information vi behöver via internet. Men samtidigt är det viktigt att hålla huvudet kallt och se de rätta proportionerna av det som hänt. Särskilt när kvällstidningarna i braskande rubriker nu påstår att Sverige skulle vara ”under attack”.

När vi möts av den sortens krigsrubriker är det förstås lätt att bli orolig, och som enskild privatperson är det inte alltid lätt att veta vad som är rätt. Men faktum är att det som nu hänt inte på något sätt innebär att Sverige är ”under attack”. Däremot har vissa myndigheter och företag råkat ut för att deras hemsidor satts ur spel. Att hemsidor går ner leder förstås tillfälligt till problem, men det som hittills hänt har inte orsakat några allvarliga eller bestående problem för några av våra samhällsviktiga funktioner. Även om man kanske kan få det intrycket så innebär inte de här överbelastningsattackerna totalt sett något allvarligt hot mot internet i Sverige, eller mot vårt samhälles grundläggande funktioner. Det som hänt är inte bra, men det är samtidigt inte bra om vi överdramatiserar det inträffade.

Det hindrar inte att vi ska göra vad vi kan för att skydda oss mot överbelastningsattacker som dessa, och att vi ska förebygga så att effekterna när sådant här inträffar inte blir så stora. Och det görs och ska göras, inte minst via den så kallade ansvarsprincipen. Den principen innebär att den som är ansvarig för en verksamhet är det hela tiden, både i vardag och i kris. I det ligger att varje myndighet och varje företag löpande måste se till så att man har en god it-säkerhet, att man har bra brandväggar som kan filtrera bort skadlig trafik och att man t.ex. har en enkel, temporär hemsida med den viktigaste informationen förberedd som man kan lägga upp om den ordinarie hemsidan skulle gå ner. Jag är säker på att mer än en it-ansvarig under den här veckan har blivit extra påmind om hur oerhört viktigt detta förebyggande arbete är.

Att förebygga och tänka på it-säkerhet ligger inte bara på myndigheter och företag. Det ligger också på oss som enskilda. För på samma sätt som myndigheter och företag måste se till att hålla sina skydd aktuella så måste vi som enskilda göra detsamma. Var och en av oss måste vara försiktiga med vilka länkar vi klickar på, och vi måste se till att hålla virusskyddet på datorn där hemma uppdaterat, så att vi inte riskerar att få den kapad och utnyttjad i attacker som dessa.

Så de attacker vi råkat ut för den här veckan är inget som hotar vårt samhälles grundläggande och viktiga funktioner. Den sortens attacker finns också i den digitala världen, där människor med ondskefulla avsikter t.ex. tar sig in i olika system för att stjäla information eller sätta viktiga samhällsfunktioner ur spel, men de attackerna är något helt annat än det vi nu sett, och det är också hot som vi löpande gör stora insatser för att upptäcka, förebygga och förhindra .

Det allvarligaste med det som hänt den här veckan är inte det, utan det är de mer principiella frågorna.

De som tagit på sig ansvaret för veckans attacker förefaller vara ett löst sammanhållet nätverk som går under samlingsnamnet ”Anonymous”. Det nätverket säger sig kämpa för ett fritt internet och för ett fritt informationsflöde. Men sättet de gör det på är genom att attackera just det fria ordet och det fria informationsflödet. Det är oerhört inkonsekvent och något som måste fördömas.

För även om det kanske inte var avsikten så vet vi att det finns stater i världen som mer än gärna skulle vilja se att det öppna internet vi har idag, som vi i Sverige står upp för och försvarar, blev mer slutet och mer kontrollerat. Stater som Iran och Kina skulle gladeligen ta varje chans att skaffa sig mer statlig kontroll över nätet. Och faktum är att även om de som genomfört den här veckans överbelastningsattacker hävdar motsatsen, så riskerar den här typen av attacker att mer än något annat ge dem som skulle vilja se ett mer slutet och kontrollerat internet vatten på sin kvarn.

Men det ska inte få hända. Liksom många många andra i Sverige är jag en stark försvarare av ett fritt och öppet internet. Och jag kan lova var och en av er att jag inte kommer vika en enda millimeter från att försvara den öppenheten. Allra minst när grupper som den här attackerar det fria ordet och det fria informationsflödet i sig.

Om detta, och en del annat, medverkade jag i morgonsoffan i TV4 tidigare idag:

Annan media: SvD1, SvD2, GP1, GP2, AB1, AB2