Ser vi hur duktiga vi är på samarbete?

De senaste dagarna har jag sett prov på hur viktigt samarbete är på energiområdet – i de stora sammanhangen och i de mindre. Och flera gånger under veckan har jag, delvis därför att människor från andra länder hållit upp som en spegel framför mig och andra svenskar som deltagit i den här veckans diskussioner, blivit påmind om hur ofta vi glömmer bort och underskattar att vi i Sverige, inte minst internationellt sett, är otroligt duktiga på samarbete. I det offentliga. I det privata. I det civila. Men kanske allra mest mellan det offentliga, privata och civila samhället.

I måndags eftermiddag hade ABB:s globala styrelse förlagt sitt styrelsemöte till Stockholm och de hade i samband med det bjudit i till ett rundabords-samtal om smarta elnät, som jag fick äran att inleda. Trots att ABB föddes i Sverige så var det faktiskt första gången någonsin som hela deras styrelse förlagt ett av sina möten här. Självklart var det ABB:s driftige svenske VD Johan Söderström som hade tagit det initiativet, bland annat för att visa upp vårt lands fantastiska förutsättningar och den kompetens som finns här på energiområdet.

För att visa bredden av den kompetens Sverige har att erbjuda hade ABB  bjudit in en panel med generaldirektörer, företrädare för näringslivet, och för den lokala och den nationella politiken. I ett par timmar förde vi så ett rättframt samtal med högt i tak, i synnerhet kring den nationella och internationella utvecklingen av smarta elnät.

Och det är ett område där vi har kommit långt i Sverige. Skälen till det är flera – att vi har konsumenter som driver på utvecklingen, att vi har duktiga företag som redan har tekniken och som är duktiga på att svara upp mot kundernas krav, och från regeringens finns också den politiska viljan och en tydlig politisk riktning om att det är i riktning mot allt mer smarta elnät, som ger kunden allt större möjligheter att ta ansvar för och påverka sitt ”energiliv” och sin energiförbrukning, som vi måste gå. När vi den 1 oktober i år  öppnade möjligheten för konsumenterna att kostnadsfritt få sin el mätt och debiterad per timme så är det ett av flera tydliga exempel på vad de smarta elnäten kommer att möjliggöra i framtiden.

I slutet av rundabordssamtalet ställde sig ABB:s franske styrelseledamot och utbrast att han bara var tvungen att säga något. Och det han sa var att det var helt fantastiskt att få vara med om ett sådant samtal. ”Det här hade aldrig kunnat hända i Frankrike! En minister och ledande myndighetsföreträdare som sitter ned med forskare och näringsliv och öppet resonerar om hur vi kan komma vidare. det vore helt otänkbart. Men i Sverige tycks just sådant samarbete vara helt möjligt.”

Och förmodligen är det så att den samarbetsanda han pekade på, och den nära koppling som finns mellan politik och näringsliv i Sverige är otroligt viktig för mycket av det som nu görs och måste göra i den gröna omställningen. På Gotland och i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm byggs nu smarta elnät i fullskaliga demonstrationsprojekt. Tack vare att vi har innovativa företag som vågar testa och investera i ny teknik så blir dessa fullskaleprojekt verklighet, men en viktig bidragande orsak är också de pengar som regeringen via Energimyndigheten kunnat bidra med, och att projekten har en oerhört stark förankring lokalt, inte minst hos ansvariga folkvalda i Stockholms stad och Gotlands kommun.

På samma tema – med stark förmåga till samarbete  och med starka stöd från regeringen i form av forsknings- och innovationsstöd – bidrar inkubatorn Innovatum, som jag besökte igår, till den utveckling som nu sker i Trollhättan. Trollhättan är ju en stad som mött en stora utmaningar de senaste åren. Trots det, eller kanske på grund av det, kände jag att det fanns en otroligt stark framtidstro och en stark vilja att ta saken i sina egna händer, under mitt besök där igår. Självklart är alla kriser en process, men bland de jag nu mötte i Trollhättan var det tydligt att viljan att skapa en bättre framtid, kring den teknik och de lösningar som morgondagen efterfrågar, var det allt överskuggande.

Och bredden på Innovatum var verkligen imponerande. Där finns t.ex. flera företag som jobbar med innovativ energiteknik – som vågkraft, smarta applösningar och teknik som hjälper den enskilde konsumenten att i realtid visualisera och påverka sin energiförbrukning. Produkter utvecklade av duktiga ingenjörer som gått från en fast anställning på Saab till att bli sina egna entreprenörer och utveckla sina egna produkter. Det är ett modigt steg, och fantastiskt att få ta del av.

För ett litet land som Sverige, med tuffa klimatförutsättningar och geografiskt beläget i kanten av världsmarknaden, är förmågan till gott samarbete helt grundläggande om vi ska kunna hävda oss på den globala marknaden. ABB:s rundabordssamtal och de kreativa hjältarna i Trollhättan påminner oss om att det är något som vi är väldigt duktiga på, som vi måste se och värdera så att vi på bästa möjliga sätt kan dra nytta av den förmågan.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *