Små företag, med stora it-möjligheter

 

Ingemar Fredriksson överlämnar utredningen Små företag - stora möjligheter med it

Ingemar Fredriksson överlämnar utredningen Små företag – stora möjligheter med it

Varenda dag fortskrider mitt och regeringens arbete med att förverkliga målet om att Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Ibland tar vi små steg framåt, ibland lite större. Idag är ett av de senare.

När jag presenterade den digitala agendan för nästan exakt ett år sedan berättade jag att ett av de förbättringsområden som regeringen särskilt tydligt pekar ut i agendan är att svenska småföretag måste bli bättre på att använda it. Och kort därefter gav jag och regeringen Ingmar Fredriksson, andre vice ordförande i Företagarna, i uppdrag att utreda och djupdyka i den frågan. Vi ville veta både hur det såg ut med småföretagens it-användning, vad skälen är till att de använder it i så liten utsträckning (både jämfört med större företag och med småföretag i andra länder) och dessutom få förslag på vad regeringen skulle kunna göra för att öka it-användningen i små företag.

Efter ett långt och gediget arbete fick jag i eftermiddags ta emot utredningens slutbetänkande: ”Små företag – stora möjligheter med it” (SOU 2012:63). När delbetänkandet kom i våras lyfte utredaren bland annat fram att mindre företag använder it i betydligt mindre utsträckning än större, samtidigt som småföretagen blir allt viktigare för den svenska ekonomin. Min fasta övertygelse är att småföretagens konkurrenskraft skulle kunna bli väsentligt mycket större om de använde sig mer av it.

När jag nu fått utredningens slutbetänkande kan jag se att den innehåller flera intressanta idéer om hur vi kan öka it-användningen i små företag. Bland mycket annat föreslår utredningen att regeringen borde:

  • inrätta en ”it-utvecklingscheck” för att hjälpa fler småföretagare att se den egna nyttan med att använda it, vilket skulle stärka småföretagens utveckling och konkurrenskraft
  • inrätta ett samverkansforum (inom Digitaliseringskommissionens ram) för att öka it-användingen i småföretag, där företag som utvecklar tjänster och it-lösningar kan möta små företag och bättre förstå deras behov (som en slags ”Digidel för små- och medelstora företag”)
  • göra särskilda satsningar för att verksamt.se ska bli mer känt
  • ge Bolagsverket i uppdrag att initiera ett samarbete för att öka användingen av standarderna XBRL och SIE

Ibland får jag frågan om staten alls ska engagera sig i att öka it-användningen bland småföretag, om det över huvud taget är en fråga för politiken. Vore det inte bättre om företagen själva bestämde om och hur de vill använda it?

I allt väsentligt är det den som driver ett litet företag som ska avgöra om, hur och när man kan och vill använda it. Men därmed inte sagt att det över huvud taget inte skulle vara en fråga för politiken. Om vi från regeringen t.e.x skulle kunna bidra till att fler företag kan använda sig av elektroniska beställningar och redovisningar när man har kontakt med det offentliga, så skulle vi både kunna medverka till att minska kostnaderna för de privata företagen samtidigt som vi skulle minska kostnaderna för våra myndigheter. Och om det skulle bidra till att vi fick fler företag, stora som små, som är konkurrenskraftiga, så skulle det påverka hela vår ekonomi positivt. Vilket självklart ligger i allas intresse.

På mitt initiativ har regeringen och riksdagen slagit fast att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den utredning jag tagit emot idag kommer med flera spännande förslag om hur vi skulle kunna dra större nytta av it i Sveriges många små företag. Jag ser fram emot att sätta mig in i alla dessa, för att kunna återkomma om vilka av förslagen som jag och regeringen har för avsikt att föra vidare.

0 Comments

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *