Första dagen att begära timvis mätning av el

Idag, den 1 oktober, är en viktig dag för alla Sveriges elkonsumenter. För från och med idag kan var och en som vill kostnadsfritt begära att få sin el mätt och debiterad per timme.

För den som väljer att gå över till timvis mätning av el innebär det att man, timma för timma, kommer kunna se hur den egna elförbrukningen varierar över dygnet. Och när man väl har den informationen kan man påverka sin egen elförbrukning och t.ex. styra den till de tider på dygnet när elen är som billigast.

I början kommer vi kanske få läsa av när elen är som billigast manuellt, men jag är helt övertygad om att utvecklingen kommer gå väldigt snabbt och att vi framöver t.ex. kommer få se allt fler app:ar som kommer hjälpa oss att hålla koll, och styra vår förbrukning på rätt sätt. Och vartefer kommer vi helt säkert få se allt fler maskiner som kommer kunna sköta det helt på egen hand. Det är en del av utvecklingen av så kallade smarta elnät.

Att kunna välja att köra energikrävande maskiner när kostnaden är som lägst, eller att kunna se den faktiska kostnaden för golvvärmen i badrummet, kommer bidra till att kunskapen och medvetenheten om den egna energianvändningen ökar, men det kommer också leda till en lägre elräkning för det enskilda hushållet.

Och när många går över till timvis mätning kommer det leda till ännu större – både ekonomiska och miljömässiga – vinster. För om fler konsumenter väljer timvis mätning och anpassar sin användning så sprids samhällets totala elförbrukning jämnare över dygnet. Och det kommer leda till lägre och färre pris- och konsumtionstoppar. Och det är sådant som gynnar alla konsumenter, samtidigt som vi slipper köra eller importera dyr fossilbaserad el för att täcka energibehovet när förbrukningen är som störst.

I grund och botten handlar timvis mätning om marknadsekonomi. Att vi som kunder kan reagera på priset vilket gör att marknaden fungerar bättre och effektivare. Timvis mätning öppnar upp för nya avtal och tjänster och kommer sporra energibolagen att erbjuda sina kunder en bättre service. Samtidigt som det blir lättare att ta emot och ta vara på en ökande produktion av vind- och solel med en mer flexibel elkonsumtion.

De flesta av oss har ingen aning om det, men faktum är att redan idag har de flesta av oss en smart elmätare där hemma, vilket innebär att den klarar av fjärravläsning av elförbrukningen på timbasis. Men trots det har få elbolag fram tills nu erbjudit sina kunder timavtal. Men från och med idag har du som elkund rätt att kostnadsfritt begära att få det.

Missa inte den möjligheten att göra skillnad – både för miljön och för den egna plånboken!

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *