Starkare stöd till biobränslen minskar Sveriges koldioxidutsläpp

Idag berättar jag och finansminister Anders Borg att regeringen i vårpropositionen, som presenteras i början av veckan, kommer föreslå ett drivmedelspaket som förstärker stödet till de förnybara drivmedlena och minskar Sveriges koldioxidutsläpp. Denna nyhet rapporteras idag av många medier, däribland SVT, Rapport (1 minut och 50 sekunder  in i sändningen) TV4, Ekot och Text-TV.  Som helhet kommer paketet minska koldioxidutsläppen med 600 000 ton per år, vilket är lika mycket som det som 200 000 personbilar släpper ut på ett år. Det är med andra ord ett viktigt steg vi nu tar för att ställa om vårt transportsystem i mer hållbar riktning.

Regeringen har sedan tidigare slagit fast målet att Sverige till 2030 ska ställa om så att vi har en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. På längre sikt, till 2050, är målet att Sverige inte ska bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser över huvud taget.

Ska vi lyckas nå de målsättningarna, och ska vi lyckas nå våra ambitiösa klimatmål, krävs det att vi gör rätt saker idag. Det krävs att vi fortsätter satsa starkt på forskning och utveckling av morgondagens hållbara transportlösningar och drivmedel (vilket regeringen för övrigt gör med närmare en miljard per år), men vi måste också ställa om så att vi använder den bästa tillgängliga tekniken idag.

Det är mot den bakgrunden man ska se det drivmedelspaket vi idag presenterar, ett paket som för övrigt ligger helt i linje med den strategi som Centerpartiet genom mig och miljöminister Lena Ek efterlyste på DN Debatt för en tid sedan. Paketet innehåller flera delar, där en är att införa en så kallad kvotplikt för att fördubbla inblandningen av etanol i vanlig bensin, och öka inblandningen av FAME i vanlig diesel med 50%. Det gör att för varje liter bensin och för varje liter diesel som tankas så minskar vi vår klimatpåverkan, jämfört med när samma liter tankas idag. Och tack vare att vi kan göra denna förändring utan att priset stiger vid pumpen så innebär det att det blir mer lönsamt att tänka miljövänligt, och att det lönar sig att tanka förnybart vid pumpen.

I paketet ger regeringen också besked om att villkoren för de höginblandade förnybara bränslena ska vara fortsatt goda och att vi i god tid före det att den nuvarande skattebefrielsen för dessa bränslen – bl.a. E85 – löper ut 2013 kommer återkomma med besked om hur dessa långsiktigt goda villkor framöver ska se ut, så att också dessa bränslen kan fortsätta bidra till att ställa om fordonsflottan i hållbar riktning. Samtidigt tydliggör vi regeringens beslut att helt skattebefria upp till 15 procents inblandning av HVO i reguljär diesel.

Med dessa åtgärder tar vi ett steg till mot att förverkliga visionen om att Sverige 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning, utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Vår politik för hållbara transporter fokuserar på att stegvis öka energieffektiviteten i transportsystemet, på att bryta fossilberoendet och på att minska klimatpåverkan. På så sätt skapar vi långsiktiga goda villkor för att arbeta, driva företag och bo i hela landet samtidigt som vi klarar av Sveriges ambitiösa miljö- och klimatmål.

Allt i linje med Centerpartiets och Alliansens ambitiösa energi- och klimatpolitik.

0 Comments

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *