Ett steg för tryggare och bättre elförsörjning

Vid dagens regeringssammanträde har regeringen gett klartecken till den södra delen av kraftledningen Sydvästlänken, som kommer bli en av de största som byggts i Sverige. Vår utmaning att ställa om till ett hållbart energisystem handlar inte bara om att få in mer förnybar energi, utan också om att se till att det finns bra överföringsmöjligheter för denna. Därför storsatsar nu regeringen med mer än 3,5 miljarder kronor per år de kommande tio åren på att bygga ut elnätet i Sverige. Bara sydvästlänken är en satsning på över 7 miljarder.

Detta kommer också att ha betydelse för elkunder och företag i södra Sverige. Efter krav från EU har vi sedan november förra året en indelning av Sverige i elområden där priset sätts utifrån tillgång och efterfrågan i olika delar av landet. I södra Sverige är produktionen låg och konsumtionen hög. När till exempel kärnkraften stod stilla i vintras påverkade detta överföringen till södra Sverige och priset blev därför tidvis högre. Det finns två sätt att motverka dessa prisskillnader; att bygga mer elproduktion och att bygga mer el-överföring.

Just nu slår den förnybara energin rekord i tillväxt, men det är fortfarande den storskaliga elproduktionen i vatten- och kärnkraft som dominerar. Och mycket av den elproduktionen finns i mellersta och norra Sverige, medan många konsumenter finns i södra. Genom sydvästlänken kommer överföringskapaciteten till södra Sverige öka med ungefär 25 procent. När efterfrågan toppar i södra Sverige innebär det att den kommer kunna mötas på ett helt annat sätt med kraftöverföring från övriga delar av landet liksom från Norge, vilket kommer leda till att priset jämnas ut. Samtidigt får vi ett starkare elnät som bättre klarar påfrestningar och stormar.
Ekot och TT rapporterar om detta idag.

No Comments Yet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *