Tanka förnybart med gott samvete

En tredjedel av våra koldioxidutsläpp kommer från våra transporter. 93 procent av alla de bränslen som används i våra svenska vägtransporter är fossila i form av bensin och diesel. För att klara våra klimatambitioner måste fler bilar, bussar och lastbilar gå på förnybara drivmedel. Det skulle minska koldioxidutsläppen dramatiskt.

Det finns många väldigt bra förnybara bränslen som ger rejält med minskade utsläpp, jämfört med bensin och diesel, och det finns de som inte gör det.

Biodiesel som kommer från palmolja, vars odling indirekt kan orsaka skogsskövling och därmed utsläpp av koldioxid, är ett bränsle som, om man lägger ihop alla olika bi-effekter produktionen ger upphov till, kan ha väldigt liten klimatnytta. Etanol från vete däremot, där man samtidigt gör värme och djurfoder i processen, är ett exempel på motsatsen, som både bidrar med sänkta koldioxidutsläpp (jämfört med den bensin man annars hade kört på) och med många positiva indirekta effekter som gör att bränslets klimatnytta i slutändan blir ännu större.

Alldeles nyligen la EU-Kommissionen fram ett förslag om att vi inom EU ska begränsa användningen av sådana biodrivmedel som leder till negativa indirekta effekter som t.ex. skogsskövling vid palmoljetillverkning. Haken är bara att kommissionen klumpar ihop alla biodrivmedel och drar dem över en kam, trots att deras egna analyser visar att det är stora skillnader i klimatnytta mellan olika typer av bränslen.

Därför kommer jag å Sveriges vägnar, vid dagens energiministerråd i Bryssel, föreslå en bättre modell där vi sätter ett tuffare tak än det kommissionen föreslagit på de biobränslen som ger små utsläppsminskningar, men som inte begränsar och minskar användningen av de klimatbra biobränslena. Om detta förslag rapporterar Ekot i Sveriges Radio nu på morgonen.

Det finns goda argument för att starkt begränsa användningen t.ex. biodiesel producerad av palmolja. Men att samtidigt begränsa användningen av bioetanol som har stor klimatnytta, vore att skjuta sig själv i foten. Det goda får inte bli det bästas fiende.

Eftersom många medlemsländer har haft synpunkter på utformningen av kommissionens förslag kan det svenska förslag som jag presenterar för mina kollegor i Bryssel idag mycket väl bli en välkommen och bra väg framåt.

För att fler av oss ska känna oss trygga med att tanka förnybart vid pumpen måste vi veta att de förnybara bränslena är riktigt hållbara. Vi ska kunna känna oss trygga med att de förnybara bränslena har klimatnytta och att de inte indirekt orsakar negativa effekter för klimatet eller miljön.

Just därför jobbar Centerpartiet, Alliansen och Sverige för att vi inom EU ska ställa tuffa krav hållbarhetskrav på de förnybara bränslena, och att de kraven i takt med att utvecklingen går framåt ska bli allt tuffare över tid. Man ska kunna köra bil med gott samvete.

Här kan man lyssna på ett inslag i Ekots nyheter:

Lyssna: Motsätter sig begränsad etanolanvändning

No Comments Yet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *