Till regeringsöverläggningar på Harpsund

Idag samlas regeringen på Harpsund för regeringsöverläggningar. Fokus denna dag är, som alltid denna tid på året, budgetförhandlingarna.

Och det finns många angelägna reformer att diskutera och prioritera mellan.

Från Centerpartiets sida har vi inför årets budgetförhandlingar varit mycket tydliga med att vi vill prioritera sådana insatser som bygger ett hållbart Sverige och som rustar oss starkare för framtiden. De reformer regeringen prioriterar måste ta sikte på att möta de stora utmaningar vi står inför, och lösa verkliga samhällsproblem.

En sådan utmaning är klimatutmaningen. Så sent som i november förra året pekade ansedda International Energy Agency på att fönstret för att begränsa jordens uppvärmning till 2 grader nu snabbt håller på att stängas. Att världen fortsätter bränna kola och olja – och därmed generera enorma koldioxidutsläpp – som aldrig förr. Och att utvecklingen mot ett hållbart energi- och samhällssystem går alldeles för långsamt. Deras, och andras, välgrundade rekommendation är att världens länder behöver öka sina satsningar på att forska fram och utveckla framtidens förnybara energi. Och i det sammanhanget lyfter man fram Sverige och svensk energiforskning som ett bra exempel, inte minst för att vår forskning på detta område håller väldigt hög kvalitet.

Det är bakgrunden till att Centerpartiet (vilket jag beskrev i en debattartikel i Svenska Dagbladet tidigare i veckan), som en av sina viktigaste budgetprioriteringar, nu föreslår att regeringen ska fortsätta med den höga ambitionsnivå vi har haft de senaste åren för svensk energiforskning. Tack vare medvetna ambitionshöjningar har regeringen, via Energimyndigheten, de senaste åren satsat mer än 1,3 miljarder varje år på att forska fram ny energismart och hållbar teknik. De satsningarna, och den höga ambitionsnivån, måste fortsätta. Sverige måste steg för steg ställas om till långsiktig hållbarhet, och vi har ett moraliskt ansvar att bidra med vårt kunnande om hållbar energi till andra länder.

Att vi fortsätter anstränga oss för att lösa klimatfrågan är avgörande för att vi i framtiden ska kunna leva ett gott liv, oavsett var vi bor i världen. På samma sätt är bra livsvillkor och goda tillväxtvillkor helt avgörande för att hela Sverige ska kunna växa och utvecklas.

Och det är skälet till att Centerpartiet vill se en infrastruktursatsning som rustar, underhåller och förbättrar infrastrukturen, i hela landet. Där vi prioriterar åtgärder som tar oss en bit på vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta, samtidigt som vår vardagspendling mellan hemma och jobbet, fritidssysselsättningarna och barnens skolor, underlättas.

Samtidigt som vi behöver en bra fysisk infrastruktur – bra vägar och bra järnvägar – så behöver vi också en bra digital infrastruktur i hela landet. I förra budgeten satsade regeringen en halv miljard kronor på att medfinansiera utbyggnaden av bredband i hela landet – pengar som gjort och gör att oändligt många byalag och lokala föreningar kunnat och kommer kunna sätta spaden i backen för att dra modernt bredband hem till byn. Men behovet är stort och ytterligare insatser skulle göra god nytta. Därför hoppas jag att vi ska kunna fortsätta satsa inte bara på bättre vägar och järnvägar, utan också på en bra digital infrastruktur.

En fortsatt hög ambitionsnivå för energiforskningen, en bra infrastruktursatsning där hela landet och både vägar, järnvägar och den digitala infrastrukturen finns med, vill Centerpartiet kombinera med bl.a. ett investeraravdrag och tydliga satsningar som gör det lättare för unga att få jobb och kunskaper som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

Allt detta är insatser som steg för steg skulle ställa om till ett hållbart Sverige, och som skulle göra oss starkare för framtiden. Jag hoppas att de kommande budgetförhandlingarna ska ge gott om utrymme för den sortens satsningar och den sortens tänkande!

Ett av flera nyhetsinslag om de pågående budgetförhandlingarna gick i Nyheterna i TV4 igår kväll.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *