Två energiska dagar i väst

Så är det redan sista dagen på min fem dagar långa resa till Kalifornien och San Francisco. Det har varit härliga, tänkvärda, inspirerande och utvecklande dagar. Jag har fått med mig en hel del i bagaget, känner mig stärkt i flera tankegångar och idéer som jag och regeringen hade sedan tidigare men jag har också fått med mig en hel del nytt som jag kan använda på både it- och energiområdet när jag kommer hem.

Under mina två sista dagar här i Kalifornien har jag framför allt fokuserat på energi. Jag har haft spännande och kreativa möten med Mary Nichols, som är ordförande för California Air Resources Board (ARB) och med företrädare för California Energy Commission (som har ungefär samma uppgifter som jag och där kommissionen är politiskt tillsatt av guvernören). Men jag har också haft väldigt bra diskussioner mer Kaliforniens största energibolag PG&E och besökt ett helt nystartat it-företag inom hälsosektorn.

Det sista besöket var verkligen väldigt intressant, inte minst eftersom det så tydligt visade vilka fantastiska tjänster som entreprenörer och företag kan utveckla med hjälp av öppna data från oss i det offentliga. Den it-startup jag besökte heter 100plus och de vill med hjälp av olika hälsodata hjälpa enskilda människor till en bättre hälsa, och kanske till och med till att kunna leva längre än 100 år. Med hjälp av en app, som snart är ute på marknaden, ska man kunna knappa in olika enkla hälsoval man gör i vardagen – som att ta en sallad i veckan, gå i trappan i stället för att ta hissen eller promenera till den vackra statyn mitt i stan. I utbyte får man uppmuntran av andra på appen och ytterst en ökad förväntad livslängd. Låter det konstigt? Efter mitt besök på företaget ser jag djupet och ett genuint engagemang för människors hälsa i deras affärsidé. Och om en app kan få ett antal människor att uppmuntras att leva hälsosammare, ja då är det ju fantastiskt. För enskilda människor, men också för vårt samhälle.

Mina energimöten var också tänkvärda, och inspirerande. Jag startade dagen idag med ett rundabordssamtal om smarta elnät tillsammans med ett antal personer som på olika sätt – i stora företag, små företag, i forskning och som fria tänkare – är verksamma inom området smarta elnät, i Kalifornien. Mötet var det första av två på samma tema, som arrangeras av svenska Exportrådet. Syftet med dagens möte var att identifiera vilka behov som finns i Kalifornien och hur Sverige och Kalifornien skulle kunna samarbeta mer om smarta elnät, så att vi i nästa steg kan föra de amerikanska företagen samman med svenska.

Vid rundabordssamtalet var vi rörande eniga om att tekniken inte betyder särskilt mycket om du inte har ett tydligt konsumentperspektiv. Konsumenter måste få tydlig information, kunskap och incitament för att kunna styra sin energiförbrukning och bidra till att hushålla bättre med sin energi. För att lyckas med det krävs det att energibolagen har bra kunskap om sina kunder och här finns mer att önska. Enligt mötesdeltagarna har de amerikanska energibolagen för dåliga kunskaper om sina kunder. Vår slutsats blev att det förmodligen är där vi har den största potentialen för samarbete, att tillsammans hitta bra sätt där den enskilda konsumenten eller det enskilda företaget kan få så mycket makt och möjlighet att påverka, med all tillgänglig teknik.

Diskussionerna om hur vi bättre kan hushålla med våra begränsade energiresurser gick hand i hand med de andra diskussioner jag haft under mina energimöten de två senaste dagarna. Självklart var den typen av frågor i centrum också när jag mötte Kaliforniens största energibolag PG&E. Idag står byggnader för 40 procent av USA:s hela energikonsumtion. För att minska behovet har bolaget bland annat jobbat med konsumentupplysning på ett väldigt direkt sätt. Med smarta elmätare och smart it samlar de in alla sina kunders data och bryter ner det i individuell feedback och väldigt konkreta energispartips. Det ger deras kunder konkreta verktyg för att ta kontroll över sin energikonsumtion och göra aktiva medvetna val.

Samma tema var uppe när jag träffade California Air Resources Board (ARB) och California Energy Commission. Med den skarpa ordföranden för ARB, Mary Nichols (som i vissa media nämns som en tänkbar framtida energiminister i USA) pratade jag en hel del om den utmaning vi har i både USA och Sverige när det gäller att minska energiförbrukningen i våra transporter, och det är också ett område där jag hoppas att Sverige och Kalifornien ska kunna samarbeta mycket mer framöver.

De, särskilt med amerikanska mått mätt, höga klimat- och energiambitioner som Kalifornien har är viktiga, också för att de driver på för att hela USA ska gå i mer klimat- och miljövänlig riktning. Och på det temat kommer nu Kaliforniens standard för bränsleeffekivitet i fordon ligga till grund för den standard som snart börjar gälla i hela USA.

Självklart pratade Mary och jag och våra medarbetare också om den handel med utsläppsrätter för växthusgaser som Kalifornien nu håller på att införa. Det var inte utan att jag kunde ana en viss nervositet inför den första auktionen som ska äga rum inom en vecka. Men mest av allt blev jag väldigt glad över att de, när jag frågade om Kalifornien – när deras eget utsläppshandelssystem satt sig – är intresserade av att (som Sverige och EU vill) koppla samman Kaliforniens utsläppshandelssystem med vårt i EU, verkade väldigt intresserade av att titta på hur vi skulle kunna finna former för det.

När jag träffade California Energy Commission pratade vi bland annat om olika incitament för att öka andelen förnybar energi. Och när det gäller den typen av styrmedel har Kalifornien, och USA, har valt en lite annan väg än vi, med mindre av de långsiktiga, generella och marknadsbaseradr ekonomiska styrmedel som vi märkt fungerar väldigt bra hos oss, och mer av riktade direktstöd till enskilda tekniker och energikällor. Under mötet med dem, och flera andra under veckan, har jag lyft fram min oro för all den billiga inhemska skiffergas som nu formligen pumpas ut på den amerikanska marknaden, och dess påverkan på utvecklingen av det förnybara. CEC höll med om att det finns en sådan risk, samtidigt som de poängterade att delstaten Kalifornien ålagt alla energibolag, oavsett vilken energimix de i övrigt har i sin verksamhet, att minst 33 procent av den el de tillhandahåller måste vara förnybar.

Nu sitter jag bokstavligt talat på planet tillbaka till Europa och hem till Sverige, för att med hjälp av paddan och wifi ombord (visst är dagens it fantastisk!) dela med mig av mina sista intryck från Silicon Valley och Kalifornien, för den här gången. Jag har haft väldigt intressanta dagar här och jag är väldigt tacksam för alla som under veckan frikostigt delat med sig både av sin tid och av sitt engagemang så att jag nu har väldigt många goda tankar och idéer med mig hem – till vad vi kan göra i Sverige och hur vi kan samarbeta mer mellan Sverige och Kalifornien om it och energi.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *